Υπουργική Απόφαση για έγκριση Νυκτερινών, Κυριακών, Αργιών στην Πρόνοια

Δημοσιεύτηκε η υπουργική απόφαση που εγκρίνει τον αριθμό των εργαζομένων που δικαιούται να εργάζονται σε νυκτερινή εργασία, Κυριακές και αργίες στις μονάδες Κοινωνικής Πρόνοιας.

Η απόφαση με τον τίτλο »Καθιέρωση υπερωριακής νυχτερινής εργασίας ως και παρομοίας κατά τις Κυριακές και κατά το Νόμο εξαιρέσιμες ημέρες με αμοιβή στο προσωπικό των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου για το έτος 2013» έχει αριθμό φύλου 3359/12 Τεύχος Β (17-12-12) 

Το σχετικό ΦΕΚ εδώ