Χιλιάδες αποχωρήσεις από τα Νοσοκομεία, το μαύρο μέτωπο όμως ετοιμάζει απολύσεις

Τα Νοσοκομεία αδειάζουν λόγω συνταξιοδότησεων καθημερινά από προσωπικό και την ίδια ώρα οι συγχωνεύσεις καταργήσεις σε συνδυασμό με την αξιολόγηση σφαγείο θα οδηγήσουν σε χιλιάδες απολύσεις και σε κατάρρευση των μονάδων υγείας.

Τα στοιχεία που ανακοινώνει κάθε μήνα το υπουργείο Μανιτάκη σχετικά με τις ανύπαρκτες προσλήψεις και τις αθρόες αποχωρήσεις είναι αποκαλυπτικά. Συγκεκριμένα από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Οκτώβριο έχουμε 2955 αποχωρήσεις και μείωση κατά 2829 άτομα στο προσωπικό των Νοσοκομείων.

 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις μάλιστα την τελευταία πενταετία τα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας πρέπει να έχουν «χάσει» πάνω από το 25% του προσωπικού τους λόγω συνταξιοδότησης που δεν έχει αντικατασταθεί με νέες προσλήψεις.

Ακόμα και οι υποτιθέμενες ελάχιστες προσλήψεις στην ουσία είναι επικουρικοί εργαζόμενοι που θα παραμείνουν για μικρό χρονικό διάστημα και σε λίγο θα αποχωρήσουν από αυτά.

Τα δημοσιεύματα και οι ανακοινώσεις του υπουργείου επιμένουν ότι η διαδικασία προκειμένου να τεθούν χιλιάδες εργαζόμενοι σε διαθεσιμότητα (στην ουσία απολύσεις) και στο χώρο της υγείας θα ξεκινήσει από τις αρχές του 2013. Τα δημοσιεύματα αναφέρουν:

 

Οι περισσότερες μετακινήσεις θα προέλθουν από συγχωνεύσεις πανεπιστημίων και νοσοκομείων.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το σχεδιασμό του υπουργείου, το 2013 θα τεθούν επιπλέον 25.000 υπάλληλοι σε διαθεσιμότητα από τέσσερις «δεξαμενές».
Πρώτη «δεξαμενή» αποτελεί η αναδιάταξη των δομών και των υπηρεσιών των υπουργείων που αναμένεται να μειωθούν έως 50%. Οι νέες δομές και τα νέα οργανογράμματα 10 υπουργείων αναμένεται να είναι έτοιμα στα τέλη Ιανουαρίου.
Η δεύτερη δεξαμενή θα προκύψει από την αξιολόγηση των δομών άλλων φορέων του Δημοσίου, όπως δήμοι, νοσοκομεία, ασφαλιστικά ταμεία, πανεπιστήμια και Ν.Π.Δ.Δ.

Τρίτη «δεξαμενή» αποτελούν οι οργανισμοί που θα συγχωνευθούν ή θα καταργηθούν.
Τέταρτη «δεξαμενή» θα αποτελέσει η αξιολόγηση όλων των υπαλλήλων του Δημοσίου.

 

Δείτε τον σχετικό πίνακα με τα στοιχεία σχετικά με τις αποχωρήσεις από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Οκτώβριο του 2012

 

ΜΗΝΑΣ

 

Αποχωρήσεις

Προσλήψεις

Μεταφορές

διαφορά

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

*

*

*

*

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

175

18

3

-154

ΜΑΡΤΙΟΣ

249

24

4

-221

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

298

34

21

-243

ΜΑΪΟΣ

497

5

0

-492

ΙΟΥΝΙΟΣ

361

7

1

-353

ΙΟΥΛΙΟΣ

349

0

0

-349

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

287

7

0

-280

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

291

0

0

-291

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

448

2

0

-446

 

2955

97

29

-2829

 Η συγκέντρωση των στοιχείων έγινε από τουςσυναδέλφους της Αγωνιστικής Παρέμβασης Νοσοκομείου Πρέβεζας