Εννέα μήνες απλήρωτοι Νυκτερινά Κυριακές και Αργίες οι εργαζόμενοι στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Οι περικοπές δαπανών για πρόσθετες αμοιβές το 2012 σε συνδυασμό με την έλλειψη ουσιαστικής πολιτικής βούλησης έχει αφήσει απλήρωτους, για εργασίες που παρείχαν σε Νυκτερινά, Κυριακές και Αργίες, τους εργαζόμενους στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης από το Μάρτιο του τρέχοντος έτους.
Το ποσό που έχει εγκριθεί για το 2012, σε μηνιαία βάση, είναι πολύ μικρότερο από τις πραγματικές ανάγκες του Νοσοκομείου, με αποτέλεσμα οι εργασίες που πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι να μην είναι δυνατόν να αποπληρωθούν. Τόσο από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας, της ΥΠΕ αλλά και της διοίκησης του νοσοκομείου δεν διαφαίνεται καμία ουσιαστική πρόθεση να δοθεί λύση στο πρόβλημα. Αντίθετα στο τραπέζι είχε πέσει ακόμα και η πρόταση για κούρεμα των ποσών που οφείλονται στους εργαζόμενους και είναι δεδουλευμένες ώρες, προκειμένου να πληρωθεί έστω και μέρος του ποσού. Όπως είναι φανερό οι εργαζόμενοι απέρριψαν την σχετική πρόταση και μέχρι τώρα πραγματοποίησαν μια σειρά κινητοποιήσεων διεκδικώντας τα δεδουλευμένα.
Ο εμπαιγμός όμως όπως φαίνεται συνεχίζεται προκειμένου να ανασταλούν νέες κινητοποιήσεις. Από την πλευρά της ΥΠΕ δηλώθηκε ότι βρέθηκε ένα κονδύλι για να καλύψει τη διαφορά του αναγκαίου ποσού, χωρίς όμως να αναπροσαρμοστεί η απόφαση που καθορίζει ανώτατο όριο δαπανών για πρόσθετες αμοιβές για το Νοσοκομείο. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα και πάλι τα δεδουλευμένα των εργαζομένων να μην μπορούν να καταβληθούν.
Ευθύνες γι’ αυτή την κατάσταση επιρρίπτουν οι εργαζόμενοι και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Εργαζομένων που «αφέθηκε» στις υποσχέσεις και δεν πήρε τα αναγκαία μέτρα την οργάνωση του Αγώνα.
Τις επόμενες μέρες θα πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση των εργαζομένων οι οποίοι δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, προκειμένου να δοθεί άμεση λύση στο πρόβλημα. Πρόβλημα που προφανώς δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί χωρίς την χρηματοδότηση του Νοσοκομείου, την αύξηση του ποσού για πρόσθετες αμοιβές, προκειμένου να γίνει δυνατή η αποπληρωμή των δεδουλευμένων.