»Μπαλώματα» ΕΟΠΥΥ, πήραν τον βιοχημικό αναλυτή από την Ηγουμενίτσα για να καλύψουν τα Γιάννενα

Ξέμεινε, λόγω παλιάς τεχνολογίας, ο βιοχημικός αναλυτής στη νομαρχιακή μονάδα υγείας Ιωαννίνων του ΕΟΠΠΥ και σκέφτηκαν να πάρουν αυτόν της Hγουμενίτσας. Δεν σκέφτηκαν, όμως, και έγραψαν στα παλιά τους τα παπούτσια τους ασφαλισμένους ασθενείς ενός ολόκληρου νομού. Ο δήμαρχος Ηγουμενίτσας Γιώργος Κάτσινος καταγγέλλει σχετικά: «Κατανοούμε το πρόβλημα που υπάρχει στον ΕΟΠΠΥ Ιωαννίνων, ωστόσο αυτό που αδυνατούμε να κατανοήσουμε είναι η λογική της μεταφοράς του προβλήματος από τη μία περιοχή στην άλλη, εκτός και αν οι ασθενείς της Θεσπρωτίας είναι άλλης κατηγορίας. Όσο για τη λύση που προτείνεται περί λειτουργίας της ΝΜΥ Ηγουμενίτσας ως αιμοληπτηρίου και της μεταφοράς των δειγμάτων με τις προβλεπόμενες διαδικασίες στα Ιωάννινα, δεν μπορούμε επίσης να τη δεχτούμε,  διότι αυτό δεν είναι ιατρική πράξη που συνάδει σε μια σύγχρονη εποχή. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να ανακληθεί άμεσα η συγκεκριμένη απόφαση, η οποία  δημιουργεί προβλήματα στους ασφαλισμένους του Οργανισμού στο Νομό Θεσπρωτίας».

πηγή: Κάτοψη