Σε επιτελικό όργανο για την «εξυπηρέτηση» των ιδιωτών μετατρέπουν το Υπ Υγείας

του Aristerx

Από την αρχική «εφαρμογή» των μνημονίων είχαμε τονίσει ότι πέρα από την μείωση της τιμής της εργατικής δύναμης και την ανατροπής των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων στόχος, ιδιαίτερα στο χώρο του δημοσίου, είναι η δημιουργία ενός επιτελικού κράτους για την ανάθεση και εξυπηρέτηση των μεγάλων καπιταλιστικών ομίλων που θα επένδυαν σε υπηρεσίες που σήμερα είναι στο Δημόσιο.

Οι αλλαγές στα οργανογράμματα υπουργείων και υπηρεσιών σε συνδυασμό με τις καταργήσεις κενών οργανικών θέσεων σε αυτούς τους οργανισμούς που προβλέφθηκαν με διάφορες μνημονιακές διατάξεις δεν περιορίζουν απλώς το λεγόμενο «μισθολογικό κόστος» αλλά έρχονται να εξυπηρετήσουν και αυτό το στόχο.

Είναι χαρακτηριστικό στην περίπτωση του Υπ Υγείας όπου με νέα απόφαση των Υπουργών Υγείας και Διοικητικής «Μεταρρύθμισης» (Αρ ΦΕΚ 90/13 τεύχος Β) όπου με βάση τις διατάξεις του Ν. 4024/11 επί 625 οργανικών θέσεων του Υπ Υγείας καταργούνται οι 454 και παραμένουν μόνο 171. Μιλάμε δηλαδή για μια δραματική μείωση των οργανικών θέσεων του Υπ Υγείας με αποτέλεσμα να μην υπάρχει καμμία περίπτωση μετά από αυτό να στελεχωθεί με ικανό αριθμό προσωπικού στο μέλλον να ασκήσει τις σημερινές αρμοδιότητες.

Είναι προφανές ότι ο ρόλος πλέον του Υπ Υγείας από ένα Υπουργείο σχεδιασμού πολιτικών και ελέγχου ενός τεράστιου τομέα μετατρέπεται σε ένα επιτελικό όργανο και τις μέχρι τώρα αρμοδιότητές του θα αναγκαστεί να τις «παραχωρήσει» σε ιδιώτες.

Αυτό βεβαίως δεν αφορά μόνο το Υπ Υγείας αφού αντίστοιχες αποφάσεις έχουν εκδοθεί τόσο για άλλα υπουργεία και υπηρεσίες όσο και για το σύνολο των νοσοκομείων. Αρκεί για να το διαπιστώσει κάποιος να ανατρέξει σε σωρεία αποφάσεων που δημοσιεύτηκαν τόσο στο παρελθόν όσο και τους τελευταίους μήνες σε ΦΕΚ του Εθνικού τυπογραφείου.

Η Υγεία λοιπόν στην υπηρεσία των ιδιωτών και το Υπ υγείας ο «τροχονόμος» για να διευκολύνει το έργο τους. Μια λέξη ταιριάζει σε αυτό. ΝΤΡΟΠΗ!