«Από τον Άννα στον Καϊάφα» το θέμα της επιλογής προϊσταμένων Νοσηλευτικής

Μεγάλες αντιδράσεις έχει ξεσηκώσει η πρόβλεψη στους νέους μνημονιακούς οργανισμούς των Νοσοκομείων για προβάδισμα των Νοσηλευτών που κατέχουν πτυχίο Πανεπιστημίου στις επιλογές για προϊσταμένους οργανικών μονάδων.

Σε μια προσπάθεια το Υπ. Υγείας να αποφύγει αυτές τις αντιδράσεις, μετά από παρέμβαση της ΠΟΕΔΗΝ, παρέπεμψε το θέμα στο Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης με το υπ αριθμ 42/3-1-13 έγγραφό του.

Όμως επειδή όπως φαίνεται το ζήτημα αυτό έχει «κόστος» το υπ. Διοικητικής μεταρρύθμισης επέστρεψε με έγγραφό του το μπαλάκι στο Υπ. Υγείας λέγοντας ότι είναι στη διακριτικής ευχέρεια του Υπουργείου που συντάσσει τους οργανισμούς να αποφασίσει αν θα υπάρχει προβάδισμα ή η επιλογή προϊσταμένων μπορεί να γίνει από περισσότερες από μία βαθμίδα εκπαίδευσης.

Η «καυτή πατάτα» επανήλθε στο Υπ Υγείας και τώρα περιμένουμε να δούμε την αντιμετώπιση του ζητήματος.