Απόφαση έγκρισης πιστώσεων για εφημερίες Μαρτίου Απριλίου Μαΐου 2013

Εκδόθηκε η απόφαση που αφορά την κατανομή των ποσών ανά Νοσοκομείο για την πληρωμή την εφημεριών των Γιατρών του ΕΣΥ (δείτε τη εδώ) .

Βεβαίως τα ποσά αυτά κινούνται μέσα στα πλαίσια των μνημονιακών περικοπών που έχουν γίνει στις πιστώσεις για εφημερίες ιατρικού προσωπικού με αποτέλεσμα για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο που δεν καλύπτονται από την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση να υπάρξουν νέα προβλήματα στην καταβολή τους.

Τέλος εκδόθηκε και εντολή του Γενικού Λογιστηρίου για την εξόφληση των ποσών που των εφημεριών που υπερβαίνουν τα εγκεκριμένα ποσά για το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου 2012 έως Μάρτιο 2013 (δείτε την εδώ)