Η Απόφαση για την κατανομή των ποσών ανα Νοσοκομείο για πρόσθετες αμοιβές του προσωπικού

Εκδόθηκε η απόφαση που αφορά την κατανομή των ποσών ανά Νοσοκομείο για την πληρωμή την νυκτερινών Κυριακών, Αργιών και υπερωριών των εργαζομένων στα Νοσοκομεία (δείτε τη εδώ) .

Όπως τονίσα με και στην ανάρτηση για το ιατρικό προσωπικό (δείτε εδώ) τα ποσά και για το υπόλοιπο προσωπικό κινούνται μέσα στα πλαίσια των μνημονιακών περικοπών που έχουν γίνει στις πιστώσεις με αποτέλεσμα για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο που δεν καλύπτονται από την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση να υπάρξουν νέα προβλήματα στην καταβολή τους.

Τέλος έχει εκδοθεί και εντολή του Γενικού Λογιστηρίου για την εξόφληση των ποσών των πρόσθετων αμοιβών και εφημεριών και που είναι δεδουλευμένα και υπερβαίνουν τα εγκεκριμένα ποσά για το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου 2012 έως Μάρτιο 2013 (δείτε την εδώ)