Κινδυνεύει η μονάδα τεχνητού νεφρού του Νοσοκομείου Λευκάδας

Κινδυνεύει να αναστείλει τη λειτουργία της η μονάδα τεχνητού νεφρού του νοσοκομείου Λευκάδας, λόγω αποχωρήσεων και υποστελέχωσης της σε ιατρικό προσωπικό όπως προκύπτει από έγγραφο που αποστέλλει σους αρμοδίους ο Δήμαρχος Αραβανής Κώστας,

Συγκεκριμένα στο έγγραφο που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα LefkasNews η μονάδα κινδυνεύει να μείνει με μια μόνο Γιατρό και να μην είναι πλέον δυνατόν να καλυφθούν οι ανάγκες για την καθημερινή λειτουργία και τις αναγκαίες εφημερίες. Συγκεκριμένα ο Δήμαρχος στο έγγραφό του αναφέρει:

Η μονάδα τεχνητού νεφρού (ΜΤΝ) λειτουργεί από 28 Μαΐου 2003. Σήμερα εξυπηρετεί 24 μόνιμους ασθενείς και εκτελεί 3744 τακτικές συνεδρίες αιμοκάθαρσης. Αν προστεθούν και οι έκτακτες ανάγκες, οι συνεδρίες ανέρχονται σε 4000 ετησίως. Παράλληλα λειτουργεί και νεφρολογικό εξωτερικό ιατρείο που καλύπτει τις ανάγκες ευρύτερης περιοχής Λευκάδας και Αιτωλοακαρνανίας.

          Μέχρι πριν ένα μήνα στη μονάδα υπηρετούσαν ένας Διευθυντής, ιατρός νεφρολόγος, ο οποίος παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους, μια ιατρός νεφρολόγος και μια ειδικευόμενη παθολογίας η οποία σύντομα αποχωρεί καθώς λήγει η σύμβασή της.

          Γίνεται κατανοητό ότι η μοναδική εναπομείνασα ιατρός Νεφρολόγος δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες λειτουργίας της Μ.Τ.Ν (ημερήσια υπηρεσία και εφημερία) και τις ανάγκες του εξωτερικού ιατρείου.

          Είναι λοιπόν επιτακτική η ανάγκη άμεσης τοποθέτησης ιατρού Νεφρολόγου για την υποστήριξη της λειτουργίας της Μ.Τ.Ν. Η σημερινή κατάσταση θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των ασθενών, αποδυναμώνει τη λειτουργία της μονάδας και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες νοσηλείας της ευρύτερης περιοχής ευθύνης του Νοσοκομείου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ Α. ΑΡΑΒΑΝΗΣ

Κοινοποίηση:
1. κ. Θεόδωρο Σολδάτο Βουλευτή Λευκάδας
2. Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λευκάδας
3. Διοίκηση Γεν. Νοσοκομείου Λευκάδας
4. Τοπικά ΜΜΕ
5. κ. Γεώργιο Σκυριανό Μηχ. Μηχ/κο Γεν. Νοσοκομείο Λευκάδας

(για ενημέρωση των αιμοκαθαρούμενων)