Νομοθετικό πραξικόπημα, λουκέτο σε οργανισμούς με μια υπογραφή υπουργού

Έτοιμο το λουκέτο στην ΕΡΤ, ακολουθούν και άλλοι οργανισμοί

Σήμερα η συγκυβέρνηση προσχώρησε σε ένα ακόμα νομοθετικό «πραξικόπημα» που δίνει τη δυνατότατα σε υπουργούς να βάζουν λουκέτο σε Δημόσιους οργανισμούς, παρακάμπτοντας ακόμα και το ελληνικό κοινοβούλιο.

Ήδη δημοσιεύτηκε σήμερα Τρίτη η σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εκτιμάται ότι ανοίγει το δρόμο για να μπει λουκέτο στην ΕΡΤ αλλά και σε άλλους οργανισμούς, και θυγατρικές τους, όπως τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, η Ελληνική Αμυντική βιομηχανία και η Λάρκο.

Οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ πραγματοποιούν σήμερα το μεσημέρι διαρκή γενική συνέλευση ενώ καλούν φορείς, κόμματα και ανθρώπους του πολιτισμού να βρεθούν δίπλα τους.

Νεώτερα

15.30 Οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ αποφάσισαν στην γενική συνέλευση να προχωρήσουν σε κατάληψη του Ραδιομεγάρου προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της δημόσιας τηλεόρασης. Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά θα παραμείνουν στο κτίριο 24 ώρες το 24ωρο για να υπερασπιστούν την δημόσια τηλεόραση.

Κάλεσαν μάλιστα τους εκπροσώπους των κομμάτων που διαφωνούν στο ενδεχόμενο να μπει λουκέτο στην ΕΡΤ να μεταβούν στην Αγία Παρασκευή προκειμένου να συμπαρασταθούν στους εργαζόμενους. Νέα γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 6.00 το απόγευμα.

 

 

 Δείτε τη σχετική πράξη Νομοθετικού περιεχομένου που εκδόθηκε σήμερα

 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο  1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.
2. Την  έκτακτη  περίπτωση εξαιρετικά  επείγουσας και  απρόβλεπτης ανάγκης  για  την  αντιμετώπιση του κατεπείγοντος θέματος της εφαρμογής της παραγράφου  1  του  άρθρου  14Β του  ν. 3429/2005  που αφορά την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4046/2012 και του ν. 4093/2012, που αποτελούν προαπαιτούμενες ενέργειες στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016.
3. Τη σχετική  πρόταση  του  Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Το πρώτο εδάφιο  της παραγράφου  2 του άρθρου 14Β του  ν. 3429/2005 (Α΄ 314) αντικαθίσταται με  δύο νέα εδάφια  ως εξής:
«2. Με την απόφαση της προηγούμενης  παραγράφου α) σε περίπτωση κατάργησης του φορέα, όπως και τυχόν θυγατρικών του, καθορίζεται η διακοπή της λειτουργίας  του καθώς και των τυχόν θυγατρικών  του, ως και ο χρόνος αυτής, η τύχη της περιουσίας  του καταργού− μενου νομικού προσώπου, όπως και των τυχόν θυγατρικών του, ρυθμίζονται όλα τα θέματα  της διαδοχής  των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών τους, όπως και η τύχη των  εκκρεμών  δικών, της  αυτοδίκαιης λύσης  των  πάσης φύσεως εργασιακών  σχέσεων και των συμβάσεων έργου, της  αυτοδίκαιης λήξης  όλων των αποσπάσεων προσωπικού καθώς και κάθε σχετικό  με αυτά θέμα, της αυτοδίκαιης λήξης της θητείας των οργάνων διοίκησης, των διαδικασιών  και οργάνων  που απαιτούνται για τη διαδοχή  καθώς και κάθε  άλλη  αναγκαία λεπτομέρεια,
β) σε περίπτωση συγχώνευσης του φορέα, καθορίζεται η διακοπή της  λειτουργίας και η τύχη της  περιουσίας του συγχωνευόμενου προσώπου, ρυθμίζονται τα θέματα των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του, της  ρύθμισης των θεμάτων  των εργασιακών  σχέσεων  και κάθε σχε− τικό με αυτήν θέμα, της αυτοδίκαιης λήξης της θητείας των οργάνων διοίκησης,  των διαδικασιών  και οργάνων για  τη  συγχώνευση,  το  καταστατικό ή ο οργανισμός που το  διέπει  και  κάθε  άλλη  αναγκαία λεπτομέρεια. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δημό− σιας  Τάξης  και  Προστασίας του  Πολίτη  και  του  κατά περίπτωση εποπτεύοντος τον καταργούμενο ή συγχω− νευόμενο φορέα, καθορίζονται τα θέματα  που αφορούν την  διαφύλαξη  της  περιουσίας  των καταργούμενων ή συγχωνευόμενων  φορέων, οι σχετικές διαδικασίες και όργανα  και κάθε άλλο σχετικό  θέμα.»
Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη  δημοσίευσή της  στην  Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ,
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ − ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ, ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ, ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ