Αποκαλύπτουμε τα 20 «καυτά» ερωτήματα της τρόικα προς τα Νοσοκομεία

Δημοσιεύουμε σήμερα και τα 20 «καυτά» ερωτήματα της τρόικα που διαβιβάστηκαν στα Νοσοκομεία τις προηγούμενες μέρες από το Υπ Υγείας.

Είχαμε τονίσει στα προηγούμενα δημοσιεύματα μας, αρχικά στις 6-6-2013, όταν πρώτοι αποκαλύψαμε την ύπαρξη του σχετικού εγγράφου και στη συνέχεια στις 9-6-2013, ότι τα «ερωτήματα» αυτά είναι αποτέλεσμα των μνημονίων συνεργασίας που έχουν υπογράφει τα Νοσοκομεία υλοποίησης των μνημονιακών στόχων στην υγεία.

Από το ύφος και τα ερωτήματα που ακολουθούν προκύπτει ότι τα Νοσοκομεία τελούν πλέον υπό επιτροπεία και η σίγουρη αδυναμία να πιαστούν οι μνημονιακοί στόχοι οδηγούν σε νέα μέτρα, συρρίκνωση υπηρεσιών, νέα λουκέτα σε Νοσοκομεία και απολύσεις εργαζομένων.

Δείτε το σχετικό έγγραφο που στάλθηκε στα Νοσοκομεία.