Δημοσιεύτηκε η κατανομή των πρόσθετων αμοιβών για Αύγουστο Σεπτέμβρη 2013

Δημοσιεύτηκε στις 26 Ιουνίου η απόφαση για την κατανομή των ποσών ανά νοσοκομείο των μηνών Αυγούστου – Σεπτεμβρίου που αφορούν την πληρωμή Νυκτερινών Κυριακών, Αργιών και υπερωριών.

Έχουμε επανειλημμένα τονίσει ότι στα ποσά που εγκρίνονται και αφορούν τις πρόσθετες αμοιβές του προσωπικού των Νοσοκομείων υπάρχει μια δραματική μείωση τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα σε αρκετά νοσοκομεία να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα.

Με αφορμή την έκδοση και της τελευταίας απόφασης δύο παρατηρήσεις και ένα ερώτημα.

Παρατήρηση 1η: Η έγκριση γίνεται την ημέρα που έγινε αντικατάσταση της πολιτικής ηγεσίας, λόγω ανασχηματισμού, στο Υπ. Υγείας.

Παρατήρηση 2η: Έχει επισημανθεί από αρκετούς συναδέλφους ότι υπάρχει διαχρονικά μια αναντιστοιχία των ποσών του ΚΑΕ 511 και αφορά υπερωριακή απασχόληση ανάμεσα στα διάφορα Νοσοκομεία.

Ερώτημα: Ποιο Νοσοκομείο δεν έχει ούτε ένα ευρώ στον ΚΑΕ 511 που αφορά υπερωριακή απασχόληση;

Δείτε τη σχετική απόφαση