Υπουργική απόφαση σύστασης 288 οργανικών θέσεων σε Νοσοκομεία

Με υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Διαύγεια συστήνονται στην 1η, 2η, 3η, και 4η ΥΠΕ 288 θέσεις προσωπικού στα Νοσοκομεία μεγάλο μέρος εξ αυτών αφορά ιατρικό προσωπικό.

Συγκεκριμένα συστήνονται 231 θέσεις ιατρικού προσωπικού και 57 θέσεις Νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού σε Νοσοκομεία που υπάγονται στις τέσσερις ΥΠΕ.

Είναι προφανές ότι οι συγκεκριμένες θέσεις συστήνονται για να καλύψουν ένα μικρό μέρος από τους 1655 εργαζόμενους που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα. Ερωτηματικά προκύπτουν από το γεγονός ότι η σύσταση θέσεων για το Νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό γίνεται μόνο στο Νοσοκομείο Αγ. Όλγα ενώ στην περίπτωση του ιατρικού προσωπικού επεκτείνεται στα περισσότερα Νοσοκομεία που καλύπτουν οι συγκεκριμένες ΥΠΕ

Θα παρακολουθήσουμε το θέμα και θα σας ενημερώσουμε για κάθε νεώτερη εξέλιξη

Δείτε τη σχετική υπουργική απόφαση από τη Διαυγεια.

Δείτε εδώ και το σχετικό ΦΕΚ