Η εγκύκλιος για επαναφορά των διαθέσιμων και οι κενές θέσεις στα Νοσοκομεία αλλά χωρίς αρ. πρωτοκόλλου

Από τη σελίδα του Νοσοκομείου Αγ. Όλγα «αλιεύσαμε» ανυπόγραφη εγκύκλιο σχετικά με τις επανατοποθετήσεις εργαζομένων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, καθώς επίσης και πίνακες με τις κενές οργανικές θέσεις και με κωδικοποίηση των προτιμήσεων ανά κλάδο και νοσοκομείο.

Την αναδημοσιεύουμε με κάθε επιφύλαξη για την εγκυρότητα τους αφού από στα σχετικά έγγραφα δεν υπάρχουν ούτε αριθμοί πρωτοκόλλου ούτε υπογραφές

Αναζητήσαμε σχετική ανακοίνωση τόσο στο Υπ Διοικητικής Μεταρρύθμισης αλλά και στις σελίδες της 1ης και 2ης ΥΠΕ αλλά δεν υπάρχει σχετική ανάρτηση

Παρ’ όλα αυτά σε σχετική ανακοίνωση του Αγ. Όλγα καλούνται οι εργαζόμενοι που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα να καταθέσουν αιτήσεις προτίμησης μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.

Δημοσιεύουμε λοιπόν με κάθε επιφύλαξη την εγκύκλιο και τους σχετικούς πίνακες

Δείτε την σχετική εγκύκλιο από το Υπ Εσωτερικών.

Δείτε τον Πίνακα των κενών οργανικών θέσεων

Δείτε τον πίνακα προτίμησης για τις σχετικές θέσεις