Απλήρωτοι για μια υπογραφή…

Απλήρωτοι παραμένουν εργαζόμενοι 4 Νοσοκομείων της 3ης ΥΠΕ για δεδουλευμένα σε Κυριακές Νυκτερινά και αργίες από τον Μάρτιο, εξαιτίας μιας υπογραφής. Αυτό καταγγέλλει με έγγραφό της η ΠΟΕΔΗΝ στο Υπ. Υγείας απαιτώντας την άμεση παρέμβαση προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα. Πρέπει να επισημάνουμε ότι οι εργαζόμενοι στην 3η ΥΠΕ (Ψυχιατρικό Νοσοκομείο) αντιμετώπισαν αντίστοιχο πρόβλημα πέρυσι με πρόσχημα την υπέρβαση του 12/μορίου με αποτέλεσμα να είναι απλήρωτοι για 10 περίπου μήνες.

Είναι προφανές ότι τα γραφειοκρατικά εμπόδια χρησιμοποιούνται προκειμένου να καταβληθούν όσο το δυνατό αργότερα τα δεδουλευμένα, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται για να υπάρξουν περικοπές προκειμένου να καταβληθούν.

Στο έγγραφό της η ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει:

Στους εργαζόμενους των Νοσοκομείων της 3ης ΥΠΕ (ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) οφείλονται τα Νυκτερινά, οι Αργίες και οι Υπερωρίες πολλών μηνών (από το μήνα Μάρτη) αν και είναι εγκεκριμένο σχετικό και επαρκές κονδύλι από το Υπουργείο Υγείας εξαιτίας των παρατυπιών που έγιναν στον έλεγχο των ενταλμάτων από την αρμόδια Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) Θεσσαλονίκης.

Τον έλεγχο των ενταλμάτων πληρωμής υπέγραψε ως Τμηματάρχης και Διευθύντρια η ίδια υπάλληλος της ΥΔΕ, επειδή την συγκεκριμένη περίοδο που ελέχθησαν τα εντάλματα αναπληρούσε τον Διευθυντή.

Ο αρμόδιος Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου απέρριψε τα εντάλματα πληρωμής και από πληροφορίες και το Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου εξέδωσε αρνητική Απόφαση ως μη σύννομα εξαιτίας των ανωτέρων παρατυπιών στις υπογραφές.
Οφείλετε άμεσα αφενός να παρέμβετε προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα στην λειτουργία της ΥΔΕ και αφετέρου στους αντίστοιχους Διοικητές των Νοσοκομείων να υποβάλλουν άμεσα εκ νέου τα εντάλματα πληρωμής.

Δημιουργήθηκε αναστάτωση από την απρόσεκτη και πρόχειρη προσέγγιση της ΥΔΕ του μείζονος αυτού προβλήματος με αποτέλεσμα να οφείλονται δεδουλευμένα αρκετών μηνών στους εργαζόμενους. Παράλληλα είναι έκδηλη η ανησυχία και αυτονόητη η παρέμβασή μας επειδή με τη χρονοβόρα διαδικασία που ακολουθείται υπάρχει κίνδυνος να μην προλάβουν τον έλεγχο στα χρονικά όρια που είναι διαθέσιμα προς εκταμίευση τα σχετικά κονδύλια.