Οι πίνακες του ΑΣΕΠ με τις μετακινήσεις των »διαθέσιμων» των Νοσοκομείων

Εκδόθηκαν σήμερα από το ΑΣΕΠ πίνακες που περιιλαμβάνουν τους 1629 εργαζόμενους από τα Νοσοκομεία που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα και καθορίζουν τσε ποιο νοσοκομείο και σε ποια θέση θα μετακινηθούν.

Στη σελίδα του ΑΣΕΠ ΕΔΩ μπορείτε να δείτεόλο το ιστορικό αυτής της διαδικασίας

 

Ο  Τελικός (Αλφαβητικός) Πίνακας Διάθεσης υπαλλήλων για μετάταξη-μεταφορά βρίσκεται ΕΔΩ ενώ υπάρχει και ένας συμπληρωματικός ΕΔΩ

Θα ακολουθήσει η έκδοση διαπιστωτικών πράξεων για την τοποθέτηση των υπαλλήλων στο νέο φορέα και η σύσταση οργανικών θέσεων όπου αυτές δεν υπάρχουν.