Προ των πυλών οι καταργήσεις κλάδων στα Νοσοκομεία

Με αστραπιαίες κινήσεις οι Υγειονομικές Περιφέρειες ετοιμάζουν το σχέδιο «εξαφάνισης» των κλάδων που οι εργαζόμενοι σε αυτούς υπηρετούν σε υποστηρικτικές υπηρεσίες στα Νοσοκομεία και να θέσουν τους εργαζόμενους αυτούς σε διαθεσιμότητα.

Χαρακτηριστικό είναι το κείμενο που στάλθηκε σήμερα Παρασκευή 13-12-2013 σε όλα τα Νοσοκομεία της 6ης ΥΠΕ με την εντολή, μέσα σε λίγες ώρες, να συμπληρώσουν τα στοιχεία των υπαλλήλων που υπηρετούν στους συγκεκριμένους κλάδους.

Η εντολή που στάλθηκε μέσω email  από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια στα πλαίσια της λεγόμενης «κινητικότητας» ζητούσε από τα Νοσοκομεία να αποστείλουν «…ΑΜΕΣΑ και συγκεκριμένα σήμερα 13.12.2013  μέχρι  ώρα 12:00 μ.μ. συμπληρωμένους πίνακες (για διευκόλυνσή σας επισυνάπτουμε σχέδιο πίνακα) με τα στοιχεία του προσωπικού που υπηρετεί στους κλάδους ΥΕ Φυλάκων – Νυχτοφυλάκων και ΥΕ Προσωπικό καθαριότητας (ΥΕ Καθαριστριών, ΥΕ Πλυντηριών, ΥΕ Πρεσσαδόρων – Σιδερωτών) του νοσοκομείου σας ανά κατηγορία, ταχτοποιώντας τη θέση με τον υπάλληλο που την κατέχει εφόσον αφορά το σύνολο των υπηρετούντων και μόνο αριθμητικά εάν αφορά μέρος ή τμήμα αυτών…»

Από το σχετικό έγγραφο προκύπτει αβίαστα ότι η απόφαση της συγκυβέρνησης να τεθούν σε διαθεσιμότητα οι εργαζόμενοι αυτών των κλάδων είναι προ των πυλών και θα συνοδεύεται από την υπόσχεση για αλλαγή κλάδου, η μεταφορά τους σε άλλο φορέα. Άλλωστε αντίστοιχη διαδικασία ακολουθήθηκε και στην περίπτωση των οδηγών των Νοσοκομείων.

Ταυτόχρονα από το έγγραφο προκύπτει ότι στον πίνακα που υποχρεώνονται να συμπληρώσουν τα Νοσοκομεία πρέπει να μείνουν κενές οι στήλες «…ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ, ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ, Η ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΘΕΣΗ…» προφανώς για να μετριαστούν οι αντιδράσεις αφού μια «μετακίνηση» από τα επαρχιακά νοσοκομεία σε άλλη πόλη μπορεί να οδηγήσει σε υποχρεωτική παραίτηση.

Για να μην υπάρχει μάλιστα οποιαδήποτε περίπτωση να επιστρέψουν αυτές οι υποστηρικτικές υπηρεσίες στο Δημόσιο και να περιοριστούν οι οργανικές θέσεις των Νοσοκομείων ζητούνταν να «… συμπληρωθεί οπωσδήποτε η στήλη  ΥΠΑΡΞΗ ΚΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΚΛΑΔΟΥ» η οποία μάλιστα έπρεπε να ΔΕΣΜΕΥΘΕΙ με στόχο προφανώς να καταργηθεί.

Βεβαίως έχουμε επισημάνει ότι αντίστοιχες αποφάσεις έχουν υπάρξει και στις υπόλοιπες ΥΠΕ (4η ΥΠΕ, 3η ΥΠΕ) στις οποίες μάλιστα περιλαμβάνουν και προσωπικό άλλων ειδικοτήτων όπως Νοσηλευτικό, Παραϊατρικό (Ψυχιατρείο Θεσσαλονίκης).

Οι κλάδοι αυτοί φαίνεται ότι περιλαμβάνονται στις 1200 διαθεσιμότητες που έχει συμφωνήσει το Υ. Υγείας με την τρόικα και θα προωθηθούν άμεσα.

Η πολιτική αυτή έχει τελικό στόχο να ολοκληρωθεί η πλήρης παράδοση των υποστηρικτικών υπηρεσιών των Νοσοκομείων σε ιδιώτες και να ανοίξει διάπλατα ο δρόμος και για άλλους τομείς, όπως οι οικονομικές και τεχνικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες πληροφορικής και ιδιαίτερα μεγάλο τμήμα του εργαστηριακού τομέα όπου καιροφυλακτούν τα τον αλώσουν μεγάλοι πολυεθνικοί όμιλοι. Γι αυτό και οι διαθεσιμότητες και άλλες καταργήσεις κλάδων μαζί με την κατάργηση Νοσοκομείων και υπηρεσιών θα ακολουθήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα κατά κύματα.

Απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις το συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να πάρει γενναίες αποφάσεις για την οργάνωση της αντίστασης και του αγώνα με στόχο να μπει φρένο σε αυτή την πολιτική. Πολύ περισσότερο πρέπει να εγκαταλείψει τις αποσπασματικές δράσεις και παρεμβάσεις, να επιμείνει στην οργάνωση των κινητοποιήσεων και να συντονίσει τα βήματά του με όλο τον κόσμο της εργασίας που πλήττεται από την αυτή την πολιτική.