Μετά το λεπίδι… η κατανομή των πρόσθετων αμοιβών ανά Νοσοκομείο Α εξαμήνου και εφημεριών γιατρών 2014

Δημοσιεύτηκε η κατανομή των πιστώσεων ανά νοσοκομείο, για τις πρόσθετες αμοιβές (νυκτερινά, Κυριακές αργίες, υπερωρίες) για το πρώτο εξάμηνο του 2014

Έχουμε επισημάνει ότι έχει πέσει χοντρό »λεπίδι» που θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια σε αδυναμία να βγουν βάρδιες και να καλυφτούν οι ανάγκες των Νοσοκομείων.

 

Σύμφωνα με την απόφαση έγκρισης των ποσών για όλο το 2014 προβλέπεται τα εξής ποσά:

Για το προσωπικό των Νοσοκομείων το 2013 (69.080.000 €) ενώ το 2014 (58.881.250 €)

Για το επιστημονικό προσωπικό το 2013 (11.420.000 €) ενώ το 2014 (9.676.450 €)

Στο ΣΥΝΟΛΟ για το 2013 προβλέπονταν (80.500.000 €) ενώ για το 2014 (68.557.700 €)

Όλα αυτά οδηγούν σε περαιτέρω περικοπή των πρόσθετων αμοιβών κατά 11.942.300 € σε σχέση με το έτος 2013, ενώ βεβαίως έχουν προηγηθεί τεράστιες μειώσεις τα προηγούμενα χρόνια από τις μνημονιακές κυβερνήσεις.

Δείτε την κατανομή των πρόσθετων αμοιβών ανά νοσοκομείο για τα πρώτο εξάμηνο του 2014

Αποζημίωση πρόσθετων αμοιβών του πάσης φύσεως προσωπικού (πλην ιατρών) των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων μηνών Ιανουαρίου έως και Ιουνίου οικ.έτους 2014

επίσης

Η κατανομή των Εφημεριών των Γιατρών ανα Νοσοκομείο για όλο το 2014