Στήριγμα του Άδωνη η ηγεσία της ΕΝΕ στη διάλυση των μονάδων του ΕΟΠΥΥ

Σχόλιο της Αυτόνομης Παρέμβασης Υγειονομικών

Έχουμε επισημάνει αρκετές φορές ότι η ηγεσία της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ) έχει ταυτιστεί πολιτικά με τις μνημονιακές κυβερνητικές επιλογές και λειτουργεί συμπληρωματικά σε αυτές. Ακόμα και στα πιο βάρβαρα μέτρα της Κυβέρνησης στο χώρο της υγείας είτε ακολουθεί την τακτική της σιωπής (βλέπε λουκέτα σε Νοσοκομεία, δραματικές μειώσεις μισθών, διαθεσιμότητες, αύξηση των ωρών εργασίας κλπ) είτε όπως στην περίπτωση του Νομοσχεδίου για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας συμπλέει με τις επιλογές του Άδωνη Γεωργιάδη και της μνημονιακής συγκυβέρνησης.

Την ώρα που όλοι οι φορείς (ΠΟΕΔΗΝ, ΟΕΝΓΕ, Ομοσπονδίες εργαζομένων και γιατρών στον ΕΟΠΥΥ, ΠΙΣ κλπ) σφυροκοπούσαν το νομοσχέδιο στην Επιτροπή της Βουλής που βάζει λουκέτο στις υγειονομικές μονάδες του ΕΟΠΥΥ και ταυτόχρονα θέτει σε διαθεσιμότητα χιλιάδες εργαζόμενους, ανάμεσα σε αυτούς και αρκετούς Νοσηλευτές, ο Πρόεδρος της ΕΝΕ κατέληγε στην ομιλία του: “Εν κατακλείδι, το νομοσχέδιο κινείται σε θετική κατεύθυνση, όσον αφορά τους νοσηλευτές ως επαγγελματίες υγείας και στελέχη ομάδας της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Πάει να δημιουργηθεί ένα «παιδί», ας μην του κόψουμε τον αέρα πριν γεννηθεί.”

Είναι προφανές ότι παρότι οι επιλογές της Κυβέρνησης και του Άδωνη Γεωργιάδη έχουν ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων η ηγεσία της ΕΝΕ αποφάσισε να δώσει “χείρα βοηθείας” στις καταστροφικές πολιτικές της συγκυβέρνησης στο χώρο της υγείας.

Όμως ο νοσηλευτικός κλάδος, που αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα, δεν χρειάζεται εκπροσώπους υποστηρικτές των μνημονιακών πολιτικών. Αντίθετα χρειάζεται συσπείρωση και αγώνα, μαζί με όλους τους εργαζόμενους στην υγεια, για τα δικαιώματα που οι νεοφιλελευθερες και πρωτίστως οι μνημονιακές πολιτικές όχι μόνο δεν τα κατοχύρωσαν, αντίθετα με τις αποφάσεις τους έφτασαν στο σημείο να τα κατακρεουργούν και να οδηγούν τους ίδιους στην οικονομική και εργασιακή υποβάθμιση.

Για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για την τοποθέτηση του εκπροσώπου της ΕΝΝΕ στην επιτροπή της Βουλής παραθέτουμε το σχετικό απόσπασμα από τα πρακτικά:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος): Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, αξιότιμοι κύριες και κύριοι Υπουργοί και Βουλευτές, καλημέρα σας. Εκ μέρους της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, του επιμελητηρίου των νοσηλευτών, η εισήγησή μου στοχεύει στην έκφραση της βέλτιστης συμβουλής του νοσηλευτικού επαγγέλματος επί της νομοθετικής πρωτοβουλίας ανασυγκρότησης των υπηρεσιών στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την ανασυγκρότηση θα παίξει η διεπιστημονική ομάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που συγκροτείται από εκπροσώπους των διαφόρων επαγγελματιών με στόχο την προστασία και την προαγωγή της υγείας.

Πεποίθησή μας αποτελεί πως η θέση του νοσηλευτή στην κοινότητα είναι απαραίτητη. Πολλοί νοσηλευτές εργάζονται στην κοινότητα με οικογένειες και συχνά με υγιή πληθυσμό, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη και την προαγωγή υγείας. Αυτό τους καθιστά ικανούς να διακρίνουν πώς οι κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες επιδρούν στην υγεία και ευεξία των ατόμων στην κοινωνία. Αποτελεί, επομένως, ζητούμενο η ενίσχυση του ρόλου της πρωτοβάθμιας υγείας, μέσα από την ανθρωποκεντρική προσέγγιση στη φροντίδα υγείας και άρα, η αναβάθμιση του ρόλου του νοσηλευτή στην κοινότητα.

Η αναβάθμιση αυτή συνίσταται κατ’ αρχάς στην ύπαρξη και λειτουργία αυτόνομης νοσηλευτικής υπηρεσίας στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των κέντρων υγείας και λοιπών μονάδων παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του πρωτοβάθμιου εθνικού δικτύου υγείας, γεγονός που ενισχύεται από την ανάγκη εικοσιτετράωρης λειτουργίας τους, όπως προβλέπεται, άλλωστε, από το νομοσχέδιο.

Επίσης, στα πλαίσια της λειτουργίας της αυτόνομης νοσηλευτικής υπηρεσίας, στα πολυδύναμα κέντρα υγείας, ο νοσηλευτής της ομάδας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας μπορεί να ασχοληθεί με την πραγματοποίηση προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής υγείας στην κοινότητα, με την υλοποίηση προγραμμάτων κατ’ οίκον νοσηλείας, όπως και στα ιατρεία διακοπής καπνίσματος, σε συνεργασία όλα αυτά με την υπόλοιπη ομάδα επαγγελματιών που συναποτελούν την ομάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, σύμφωνα με το νομοσχέδιο.

Επίσης, οι νοσηλευτές μπορεί να συγκαταλεγούν στο ανθρώπινο δυναμικό που θα ασχοληθεί με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στις διοικήσεις των ΥΠΕ, στα πλαίσια της λειτουργίας της διεύθυνσης προγραμματισμού και ανάπτυξης πολιτικών παροχής υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης.

Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η εξέλιξη της νοσηλευτικής επιστήμης, της τεχνολογίας, οι ευρωπαϊκές συνθήκες, τα νέα νοσήματα, ο δημογραφικός υγειονομικός χάρτης, η μεταναστευτική πολιτική και η ψήφιση των νόμων 3204/2003 και 3252/2004 αλλάζουν το πεδίο δράσης των νοσηλευτών και ως εκ τούτου η Πολιτεία υποχρεούται πλέον να προχωρήσει στον καθορισμό νοσηλευτικών πράξεων που αφορούν στην κοινότητα και στην κοστολόγηση τους. Ο νοσηλευτής έτσι θα μπορεί να έχει τη δυνατότητα άσκησης του νοσηλευτικού επαγγέλματος ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Θα πρέπει, επίσης, να δρομολογηθούν οι απαιτούμενες ενέργειες που αφορούν τις συμβάσεις των νοσηλευτών με τα ασφαλιστικά ταμεία και την οικονομική κάλυψη των νοσηλευτικών πράξεων από αυτά.

Τέλος, η θεσμοθέτηση των προδιαγραφών και των όρων που σχετίζονται με το γραφείο του ιδιώτη νοσηλευτή θα πρέπει να ολοκληρωθεί. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να μιλάμε και για το θεσμό του οικογενειακού νοσηλευτή, όπως μιλάμε σήμερα για τον οικογενειακό ιατρό.

Εν κατακλείδι, το νομοσχέδιο κινείται σε θετική κατεύθυνση, όσον αφορά τους νοσηλευτές ως επαγγελματίες υγείας και στελέχη ομάδας της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Πάει να δημιουργηθεί ένα «παιδί», ας μην του κόψουμε τον αέρα πριν γεννηθεί.