σχ. νόμου για τη δημιουργία μνημονιακών στελέχών στο Δημόσιο

Τη δημιουργία στελεχών στο Δημόσιο, πλήρως ευθυγραμμισμένους με τις μνημονιακές και νεοφιλελεύθερες κατευθύνσεις έρχεται να υπηρετήσει το σχέδιο νόμου με τίτλο «Τροποποίηση διατάξεων του υπαλληλικού κώδικα (Ν. 3528/2007) περί επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων και λοιπές διατάξεις» που δόθηκε σήμερα για διαβούλευση από το Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Με το σχέδιο νόμου ουσιαστικά καταργούνται τα αντικειμενικά κριτήρια και η μοριοδότηση των υπαλλήλων με βάση τα τυπικά προσόντα και κυρίαρχο ρόλο θα παίζει η προσωπική συνέντευξη. Είναι προφανές ότι αυτή η επιλογή θα οδηγήσει σε καρατόμηση των πιο ατίθασων στελεχών και στην δημιουργία μιας κάστας υποταγμένης στις μνημονιακές λογικές που θα υπηρετούν μια επιχειρηματική και ανταποδοτική λειτουργία των Δημόσιων Υπηρεσιών.

Όλα αυτά σε συνδυασμό με την «αξιολόγηση» σφαγείο για τους υπαλλήλους καθώς και την αξιολόγηση των δομών με στόχο το λουκέτο και τις ιδιωτικοποιήσεις έρχονται να αλλάξουν άρδην την λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών και να τις υποτάξουν πλήρως στις νεοφιλελέυθερες λογικές.

Για το θέμα θα επανέλθουμε σύντομα μετά την αναλυτική προσέγγιση των διατάξεων του σχεδίου νόμου.

Δείτε τη διαβούλευση, τις διατάξεις του σχεδίου νόμου και την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου.

Η «διαβούλευσηΕΔΩ

Το σχέδιο νόμουΕΔΩ

Η αιτιολογική έκθεσηΕΔΩ