Αποκλειστικό – «Ταξιδιώτες» στα όρια των ΥΠΕ μέσω των Επιστημονικών Συνεργασιών εργαζόμενοι Νοσοκομείων

Με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα τέλη Νοέμβρη το Υπουργείο Υγείας επαναφέρει το θέμα της λεγόμενης «διασύνδεσης» των Νοσοκομείων της χώρας. Το θέμα του emailέχει τον ευφάνταστο τίτλο: «Επιστημονική Συνεργασία Νοσοκομείων».

Όπως είναι γνωστό στο νόμο 4213/2013 και στο άρθρο 18, τον οποίο επικαλείται το Υπουργείο, και το οποίο έχει τίτλο: «Επαναφορά  σε καθεστώς διασύνδεσης» αναφέρονται συγκεκριμένα τα εξής:
Στο άρθρο 1 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) προστίθεται παρ.4 ως εξής:

«4. Επιτρέπεται η συνεργασία μεταξύ νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. που ανήκουν στην ίδια Υ.ΠΕ., στον επιστημονικό και εκπαιδευτικό τομέα, καθώς και στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας και υποστηρικτικών υπηρεσιών. Για την έναρξη της συνεργασίας απαιτείται απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδίδεται ύστερα από σχετικές αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των νοσοκομείων. Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας επιτρέπεται και η μετακίνηση προσωπικού (ιατρικού, νοσηλευτικού, διοικητικού) από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, εντός των ορίων της ίδιας Υ.ΠΕ., ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και για την κάλυψη των εκάστοτε λειτουργικών αναγκών των νοσοκομείων. Αρμόδιος για την έκδοση της απόφασης μετακίνησης ορίζεται ο Διοικητής της Υ.ΠΕ. και στην απόφαση ορίζεται και το χρονικό διάστημα μετακίνησης.»

Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της διαδικασίας θα μπορεί να μετακινείται πάσης φύσης προσωπικό από το ένα Νοσοκομείο στο άλλο προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες ανάλογα με το πώς προκύπτουν. Σε απλά ελληνικά θα μπορεί να δουλεύει κάποιος 15 μέρες του μήνα στο ένα Νοσοκομείο, 5 σ΄ένα άλλο και 10 σ΄ένα τρίτο.

Αυτή είναι η προτεινόμενη και ψηφισμένη λύση του Υπουργείο και της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των αναγκών σε προσωπικό. Αυτή είναι η άποψη και για τις εργασιακές σχέσεις.
Φανταστείτε λοιπόν γιατρούς, νοσηλευτές, διοικητικούς και τεχνικούς με μια βαλίτσα στο χέρι να ταξιδεύουν από Νοσοκομείο σε Νοσοκομείο, ας πούμε μέσα στα όρια της 6ης Υ.ΠΕ. (που είναι σχεδόν η μισή Ελλάδα), για να «καλύπτουν τις «προκύπτουσες ανάγκες». Πάει περίπατο η ασφάλεια και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, πάει περίπατο η ασφάλεια των εργαζόμενων, πάνε περίπατο οι εργασιακές συνθήκες.

Την εντολή αυτή φαίνεται ότι αρχίζουν  άμεσα να υλοποιούν Διοικήσεις ΥΠΕ και Νοσοκομείων και ετοιμάζουν «συνεργασίες» προκειμένου να καλύψουν τα τεράστια κενά που αντιμετωπίζουν με μετακινήσεις προσωπικού.  Ταυτόχρονα μπροστά στην πιθανότητα των εκλογών η ρύθμιση αυτή δίνει το δικαίωμα να διευθετηθούν προφανώς και διάφορα «αιτήματα» φίλων της συγκυβέρνησης (κοινώς ρουσφέτια).

Ήδη σύμφωνα με πληροφορίες το θέμα έχει τεθεί σε Διοικητικά Συμβούλια Νοσοκομείων της 6ης ΥΠΕ, («συνεργασία» Νοσοκομείου Άρτας με Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων) αξιοποιώντας μάλιστα και τις οδηγίες ακόμα και σχετικά έντυπα που έχει συντάξει το Υπουργείο Υγείας.

Καταγγέλλουμε την κίνηση αυτή και απαιτούμε:

$1ü       Προσλήψεις μόνιμου κι ειδικευμένου προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών των Νοσοκομείων

$1ü       Ασφαλής συνθήκες εργασίας στα Νοσοκομεία για τους εργαζόμενους και σταθερές εργασιακές σχέσεις.

$1ü       Ασφαλείς, ποιοτικές και δωρεάν υπηρεσίες υγείας για όλο το λαό