ΑΔΕΔΥ: Συνεχίζουμε τον αγώνα για τα αυτονόητα

Το πλαίσιο των διεκδικήσεών της, για τις οποίες αγωνίστηκε την προηγούμενη περίοδο, επαναφέρει και καταθέτει ηΑΔΕΔΥ, με αφορμή τη νίκη της Αριστεράς στις πρόσφατες εκλογές αλλά και τη συζήτηση στη Βουλή των Προγραμματικών Δηλώσεων της νέας κυβέρνησης.

Αναλυτικά, αυτές είναι:

$1·        Άμεση επιστροφή στις θέσεις τουςόλων των εργαζομένωνπου οδηγήθηκαν στην απόλυση και στη διαθεσιμότητα με αναπλήρωση των μισθολογικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων τους, με πλήρη απασχόληση.

$1·        Επανίδρυση καταργημένων δομών και υπηρεσιώνκαι ταυτόχρονη κατάργηση των αντίστοιχων μνημονιακών νόμων.

$1·        Κατάργησητου Ν. 4250/2014 για την «αξιολόγηση» και τον«επανέλεγχο» των συμβάσεων που μοναδικό στόχο είχαν να οδηγήσουν χιλιάδες εργαζόμενους στη διαθεσιμότητα και στην απόλυση.

$1·        Παύση των πειθαρχικών και λοιπών διώξεων ενάντια σε εργαζόμενουςπου συμμετείχαν στην απεργία-αποχή που προκήρυξε η ΑΔΕΔΥ αλλά και των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησηςπου αντιστάθηκαν και συνέδραμαν στον αγώνα των εργαζομένων.

$1·        Κατάργησητου νομοθετικού πλαισίου για τηναξιολόγηση – χειραγώγηση των εκπαιδευτικών(Ν. 4024/11, Ν. 4142/13, Ν. 3848/10, Ν.3679/10, Π.Δ.152/13).

$1·        Κατάργησητωνμνημονιακών νόμων για το πειθαρχικό δίκαιο τωνδημόσιων υπαλλήλων(Ν.4057/2012 και Ν.4093/12) και σε κάθε περίπτωση άμεση κατάργηση των διατάξεων που αφορούν την «υποχρεωτική αργία», την «αναξιοπρεπή συμπεριφορά» και αναστολή των αργιών που έχουν επιβληθεί.
Όπως υπογραμμίζει η ΑΔΕΔΥ, μέσω αυτών, «διαμορφώθηκε ένα ασφυκτικό πλαίσιο τρομοκράτησης των εργαζομένων με “βιομηχανία” πειθαρχικών διώξεων που αφορούσαν κατά κανόνα την πολιτική και συνδικαλιστική δράση και καταργούσαν το τεκμήριο της αθωότητας».

$1·        Κατάρτιση νέου Μισθολογίου(σ.σ.: η ΑΔΕΔΥ τη θεωρεί αναγκαία), που θα οδηγήσει στην αποκατάσταση των μισθολογικών απωλειών που υπέστησαν οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο τα τελευταία χρόνια.
«Είναι προφανές πως το νέομισθολόγιοδεν πρέπει να συνδέεται με οποιοδήποτε σύστημα αξιολόγησης. Ως άμεσο μέτρο ανακούφισης, προτείνουμε την επανακατάταξη τωνδημόσιων υπαλλήλων υπαλλήλων σε μισθολογικά κλιμάκια και βαθμούς με βάση την πραγματική προϋπηρεσία», σημειώνει.

$1·        Κατάργηση της πολιτικής επιστράτευσης.

$1·        Νέες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, με στόχο την επαρκή στελέχωση των δημόσιων υπηρεσιών, με προτεραιότητα σε Υγεία, Παιδεία, Κοινωνική Ασφάλιση και όλων των δομών που συμβάλλουν στην άμβλυνση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης.

$1·        Κατάργηση των επισφαλών μορφών εργασίαςμε ταυτόχρονη ένταξη των εργαζομένων με πλήρη μισθολογικά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά και εργασιακά δικαιώματα.

$1·        Υπεράσπιση του δημόσιου ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος και του συστήματος δημόσιας υγείας. Σταδιακή αποκατάσταση, μέσω αυξήσεων, των μεγάλων απωλειών στις συντάξεις.

$1·        Κατάργηση της άδικης και ταξικής, σε βάρος των εργαζομένων και των αδύναμων στρωμάτων της κοινωνίας,φορολογίας με την άμεση κατάργηση του ΕΝΦΙΑκαι την εφαρμογή ενός δίκαιου φορολογικού συστήματος.

$1·        Υπεράσπιση της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς.

$1·        Επαναλειτουργία της ΕΡΤ και επαναπρόσληψη όλων των απολυμένων.

Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο και η ελληνική κοινωνία αντιστάθηκαν με αποφασιστικότητα απέναντι στις πολιτικές της ακραίας λιτότητας που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια. «Ο ανυποχώρητος αγώνας των εργαζομένων συνέβαλε αποτελεσματικά στην απονομιμοποίηση των πολιτικών που οδήγησαν στηνεξάπλωση της φτώχιας και της ανεργίας αλλά και στην ένταση του αυταρχισμού και τη συνεχή έκπτωση των δημοκρατικών δικαιωμάτων», επισημαίνει η ΑΔΕΔΥ.