Το Σωματείο Εργαζομένων της Νοσηλευτικής Μονάδας Νοσημάτων Θώρακος καταγγέλλει προσπάθεια κατάργησης της νοσηλευτικής μονάδας

nos thorakos patrasΣε ανακοίνωση του το Σωματείο Εργαζόμενων Νοσηλευτικής Μονάδας Θώρακος τονίζει τα εξής: «Το Σωματείο Εργαζομένων της Νοσηλευτικής Μονάδας Νοσημάτων Θώρακος καταγγέλλει:

Τις διαδικασίες που μεθοδεύονται από τον Διοικητή και το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών και οι οποίες οδηγούν στην κατάργηση λειτουργιών και τμημάτων της Νοσηλευτικής Μονάδας Νοσημάτων Θώρακος. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

* Κατάργηση του φαρμακείου

* Κατάργηση του τμήματος προμηθειών

* Κατάργηση μέρους της οικονομικής διαχείρισης

* Κατάργηση του επιστημονικού συμβουλίου και ενσωμάτωσή του στο επιστημονικό συμβούλιο του Γ.Ν.Π.

Οι ενέργειες αυτές δυσκολεύουν τη λειτουργία της Νοσηλευτικής Μονάδας σε τέτοιο βαθμό που να την οδηγούν σε παρακμή και δυνητικά σε έκπτωση των υπηρεσιών υγείας που παρέχει, η οποία έχει κριθεί ως αρίστη από τους επισκέπτες της και από την Πολιτεία. Ήδη υπάρχουν φαινόμενα σημαντικής έλλειψης υλικού, καθυστέρησης αναγκαίων προμηθειών και εμπλοκής διαδικασιών.

* Γιατί επισπεύδονται διαδικασίες κατάργησης της νοσηλευτικής μονάδας χωρίς προηγούμενη υπουργική απόφαση (ΦΕΚ) και χωρίς προετοιμασία της επόμενης δομής λειτουργίας ;

* Από πότε τα νοσοκομεία καταργούνται με αποφάσεις διοικητικού συμβουλίου ;

* Είναι άραγε αυτές οι διαδικασίες σύννομες ;

Κανείς δεν έχει δικαίωμα να στερεί από τον Πατραϊκό λαό και την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας μία νοσηλευτική μονάδα που ιδιαίτερα αυτή την περίοδο λειτουργεί με πληρότητα 100%. Καλούνται η νέα πολιτική ηγεσία και οι εμπλεκόμενοι φορείς να λάβουν θέση».