Πρόταση του ΜΕΤΑ Υγειονομικών – Ενωτική Αγωνιστική Συνεργασία προκειμένου η ΠΟΕΔΗΝ να λειτουργήσει με όρους συνδικάτου

Η πρόταση που κατέθεσε το ΜΕΤΑ Υγειονομικών – Ενωτική Αγωνιστική Συνεργασία στο Γενικό Συμβούλιο στις 13/3 για την λειτουργία της ΠΟΕΔΗΝ, η οποία περιείχε προτάσεις που διασφάλιζαν ότι η ΠΟΕΔΗΝ θα λειτουργεί συλλογικά και θα τερματιστεί η τακτική της πλειοψηφίας να προχωρά σε ενέργειες που δεν έχουν αποφασιστεί από τα όργανα της Ομοσπονδίας ή χωρίς ενημέρωση των άλλων συνδυασμών από απορρίφτηκε με επιθέσεις μάλιστα στο ΜΕΤΑ από την ΠΑΣΚΕ – ΔΑΚΕ.  

Μάλιστα η πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ θεωρεί ότι οι όποιες ενέργειες, παρεμβάσεις και ανακοινώσεις της Ομοσπονδίας γίνονται είτε με αποφάσεις του ΓΣ και της ΕΕ είτε μετά από διαπαραταξιακή συνεννόηση και ενημέρωση ακυρώνουν τη δράση της Ομοσπονδίας και περιορίζουν τα δικαιώματά τους. Είναι προφανές ότι η ΠΑΣΚΕ ΔΑΚΕ θα συνεχίσουν να αυθαιρετούν, είτε αυτό αφορά ανακοινώσεις, είτε παρεμβάσεις, είτε περιοδείες, είτε την σύνταξη του περιοδικού,  παραβιάζοντας κάθε κανόνα Δημοκρατικής λειτουργίας στην Ομοσπονδία.

Δείτε την πρόταση του ΜΕΤΑ Υγειονομικών που απορρίφθηκε περιέχει προτάσεις αυτονόητες που ακολουθούν η πλειοψηφία των Ομοσπονδιών και των Σωματείων

Τα φαινόμενα μονομερών αποφάσεων, χωρίς να λαμβάνεται καθόλου υπ’ όψιν η θέση των υπόλοιπων παρατάξεων ή της μειοψηφίας, η έλλειψη στοιχειώδους ενημέρωσης για ενέργειες και παρεμβάσεις από την πλευρά της πλειοψηφίας της Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. μέχρι χθες ήταν καθεστώς.

Είναι προφανές ότι οι κρίσιμες στιγμές που βιώνουμε, απαιτούν την ενίσχυση της συλλογικής λειτουργίας της Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να λειτουργήσει με όρους συνδικάτου.

Αυτό απαιτεί στοιχειώδη διαβούλευση ανάμεσα στα διάφορα ρεύματα του συνδικαλιστικού κινήματος των υγειονομικών, πλήρη ενημέρωση για τις ενέργειες και τα τεκταινόμενα στην Ομοσπονδία, προσπάθεια να αναζητηθεί ο κοινός τόπος για να προχωρήσει τη δράση του το συνδικάτο.

Οι μονομερείς αποφάσεις και η έλλειψη ενημέρωσης, δεν μπορεί πλέον να αποτελούν  επιλογή της όποιας πλειοψηφίας, δεν εξυπηρετούνται εν τέλει τα συμφέροντα των εργαζομένων που πρέπει να προωθήσει και να εκφράσει η Ομοσπονδία.

Για αυτό, το Μέτωπο Ταξικής Ανατροπής – Ενωτική Αγωνιστική Συνεργασία με διάθεση συμβολής στην αναβάθμιση της δουλειάς της Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν., παρά τις διαφορετικές συνδικαλιστικές απόψεις που ενυπάρχουν στην Ομοσπονδία, προτείνει:

 1. Την συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕΔΗΝ σε εβδομαδιαία βάση για την υλοποίηση των αποφάσεων του Γενικού Συμβούλιου και την οργάνωση των παρεμβάσεων της Ομοσπονδίας και έκτακτα όταν απαιτείται.
 2. Την αντιμετώπιση έκτακτων ζητημάτων από διαπαραταξιακό προεδρείο της Ομοσπονδίας.
 3. Την πλήρη ενημέρωση όλων των μελών της Εκτελεστικής Επιτοπής αλλά και των συνδυασμών που πιθανόν δεν εκπροσωπούνται σε αυτή, για κάθε εισερχόμενο και εξερχόμενο έγγραφο της Ομοσπονδίας αλλά και κάθε ενέργεια της.
 4. Την Ενημέρωση όλων των συνδυασμών για κάθε περιοδεία μέλους Εκτελεστικής Επιτροπής και του Γενικού Συμβούλιου της Ομοσπονδίας, σε γενικές συνελεύσεις . Την Διαπαραταξιακή εκπροσώπηση της ομοσπονδίας σε παρεμβάσεις που γίνονται απέναντι σε διοικήσεις και κυβερνητικούς φορείς.
 5. Την οργάνωση των κλιμακίων της ομοσπονδίας με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με τρόπο που να διασφαλίζεται κατά το δυνατόν διαπαραταξιακή εκπροσώπηση σε αυτές, χωρίς αυτό να οδηγεί σε πολυμελή κλιμάκια που δίνουν την άσχημη εικόνα στους εργαζόμενους των Νοσοκομείων.
 6. Η κάλυψη περιοδειών από την πλευρά της ομοσπονδίας σε συνδυασμούς, πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο, σε κάθε περίπτωση να καθοριστούν όρια  και σε καμία περίπτωση να μην αποτελεί καθεστώς.
 7. Την συγκρότηση διαπαραταξιακής συντακτικής επιτροπής για την έκδοση του υγειονομικού βήματος με στόχο την αναβάθμισή του και την μετατροπή του σε όργανο εκφώνησης κυρίως των θέσεων της ομοσπονδίας και όχι μιας παράταξης, χωρίς αυτό να αποκλείει τη δημοσίευση προσωπικών και παραταξιακών απόψεων.
 8. Την συγκρότηση διαπαραταξιακού Γραφείου Τύπου για την έκδοση ανακοινώσεων και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών (email) για συνεννόηση. (Να αξιοποιηθεί η αντίστοιχη εμπειρία από την αντίστοιχη λειτουργία στην ΑΔΕΔΥ).
 9. Την συγκρότηση Γραμματειών με διαπαραταξιακό χαρακτήρα για την παρακολούθηση της οργανωτικής δουλειάς της Ομοσπονδίας καθώς και σε τομείς. Οι Γραμματείες να είναι υπό την εποπτεία της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Γενικού Συμβούλιου και να εγκαταλειφθεί η τακτική που ακολουθήθηκε στο παρελθόν αυτές να μένουν ανενεργείς. Σαν τέτοιες προτείνονται οι γραμματείες οργανωτικού, πολιτικών υγείας, πρωτοβάθμιας φροντίδας και κοινωνικής πρόνοιας.
 10. Την συγκρότηση Γραμματειών για την επεξεργασία κλαδικών πολιτικών. Ως τέτοιες προτείνονται οι Γραμματείες Νοσηλευτικού, Παραϊατρικού Προσωπικού, και εργαζομένων στις υποστηρικτικές υπηρεσίες (Διοικητικοί, τεχνικοί, βοηθητικές υπηρεσίες). Για σοβαρά ζητήματα που η Ομοσπονδία χρειάζεται να τοποθετηθεί προηγείται η γνώμη της αντίστοιχης επιτροπής η οποία έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα.
 11. Την ενημέρωση και την έγκριση από το Γενικό Συμβούλιο των εκθέσεων της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τις δαπάνες της Ομοσπονδίας
 12. Την άμεση συγκρότηση επιτροπής για την μετεγκατάσταση της Ομοσπονδίας με την αγορά νέου κτιρίου, προκειμένου να καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες της, αξιοποιώντας ένα μέρος από το αποθεματικό που έχει στο ταμείο της.

Η τοποθέτηση απέναντι σε αυτά τα ζητήματα που θέτουμε, είναι θέμα το  οποίο προτείνουμε σαν εισήγηση στο πρώτο Γενικό Συμβούλιο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ανοικτή, δημοκρατική και αποτελεσματική λειτουργία της Ομοσπονδίας.

Ταυτόχρονα, η συμμετοχή όλλων των συνδυασμών στην συγκρότηση του Προεδρείου,  δίνει τη δυνατότητα ουσιαστικής συμβολής τους στη λειτουργία της Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.