Τραγικές καταστάσεις» στο χώρο του νοσοκομείου Άγιος Δημήτριος Θεσσαλονίκης περιγράφει το Σωματείο Εργαζομένων

nos ag dimitrios thess«Τραγικές καταστάσεις» στο χώρο του νοσοκομείου Άγιος Δημήτριος Θεσσαλονίκης περιγράφει το Σωματείο Εργαζομένων ,τονίζοντας ότι : Λόγω της μαζικής φυγής προς συνταξιοδότηση αλλά και απόσπασης ή μετακίνησης του Ιατρικού, Νοσηλευτικού, Διοικητικού, Παραϊατρικού και Εργατικού προσωπικού, παρατηρούνται κενά στις προαναφερθείσες ειδικότητες και το πρόβλημα διογκώνονται μέρα με τη μέρα, γεγονός το οποίο συμβάλει τα μέγιστα στην υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Νοσοκομείου προς τους πολίτες.
Όπως αναφέρει

1) Οφειλόμενα ρεπό
Λόγω της έλλειψης του προσωπικού στους κλάδους των Νοσηλευτών και των Παραϊατρικών, οι συνάδελφοι αναγκάζονται να εργάζονται διπλοβάρδια (πρωί και νύχτα), προκειμένου να εξυπηρετήσουν την υπηρεσία και την όσο το δυνατόν εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου, με αποτέλεσμα να οφείλονται ρεπό. Ενδεικτικά αναφέρουμε πως στο Ακτινολογικό οφείλονται σε κάθε ένα από τους εργαζόμενους τριάντα και πλέον ρεπό, στο Μικροβιολογικό έως και δεκαπέντε ρεπό, στο δε Νοσηλευτικό στο σύνολό τους οφείλονται τριακόσια εξήντα τέσσερα ρεπό.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Οφθαλμολογική κλινική, όπου το 2014 είχε 3.423 χειρουργεία. Σήμερα η δύναμη του Ιατρικού προσωπικού της απαρτίζεται από τη Διευθύντρια, έναν ειδικό ιατρό και δύο ειδικευόμενους. Σαν αποτέλεσμα οι ασθενείς δεν εξυπηρετούνται πλέον σε εύλογο χρονικό διάστημα και οι ευαίσθητες οφθαλμολογικές επεμβάσεις να προγραμματίζονται για μετά την παρέλευση ενός έτους, οπότε και υπάρχει επιδείνωση της ήδη μειωμένης οπτικής ικανότητας των ασθενών .
Κάτι ανάλογο παρατηρείται και σε όλες τις άλλες κλινικές και τμήματα του Νοσοκομείου ,τα κενά των οποίων φαίνονται σε επισυναπτόμενους πίνακες .

2) Έλλειψη προσωπικού σε πλυντήρια
Είναι πρωτόγνωρο σε δημόσιο Νοσοκομείο να εργάζεται ένας μόνο πλύντης, ο οποίος είναι επιφορτισμένων με όλες τις εργασίες του πλυντηρίου, δηλαδή πλύσιμο, στέγνωμα, σιδέρωμα τόσο των κλινοσκεπασμάτων για τις κλινικές του νοσοκομείου και του ιματισμού των εργαζομένων καθώς και για τον ιματισμό των χειρουργείων προτού αυτό περάσει από την αποστείρωση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να παρατηρείται πλημμελής καθαρισμός και απολύμανση των κλινοσκεπασμάτων και του ιματισμού.

3) Έλλειψη προσωπικού στα μαγειρεία
Η έλλειψη προσωπικού στα μαγειρεία είναι ήδη εμφανής στο Νοσοκομείο, στο οποίο εργάζονται μόνο δύο μάγειρες και δύο βοηθοί μαγείρων. Ο ένας εξ αυτών βρίσκεται στο νοσοκομείο μας με απόσπαση από το νοσοκομείο της Φλώρινας, ενώ ο δεύτερος αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Τι θα γίνει λοιπόν στο εγγύς μέλλον όταν ο ένας μάγειρας γυρίσει στην οργανική του θέση και ο έτερος χρειαστεί να πάρει είτε την κανονική του άδεια είτε κάποια αναρρωτική;

4) Πλημμελής φύλαξη των χώρων του Νοσοκομείου-Εφαρμογή ανορθόδοξων τακτικών
Λόγω περικοπών του νοσοκομείου στα κονδύλια για την πληρωμή της ιδιωτικής εταιρίας φύλαξης ,η οποία διαθέτει μόνο έναν υπάλληλο φύλαξης σε κάθε βάρδια, η Διοίκηση του Νοσοκομείου αποφάσισε να κλειδώνονται οι εξωτερικές πόρτες του κτιρίου από τις 11μμ-6πμ . Το ερώτημα βέβαια που γεννάται είναι το εξής. Τι θα γίνει σε περίπτωση πυρκαγιάς ή σεισμού τη στιγμή που αφήνουν μόνο μια πόρτα ξεκλείδωτη σε συνδυασμό με το ότι την ευθύνη για το ξεκλείδωμα των υπολοίπων την έχουν αναθέσει στον εκάστοτε νοσηλευτή ή νοσηλεύτρια, που για ακόμη μια φορά καλείται να καλύψει τα κενά που αφήνουν οι αποφάσεις της Διοίκησης.
Επιπλέον οι εργαζόμενοι της ιδιωτικής εταιρίας φύλαξης, σε όλες τις μέρες αργίας, ακόμα και σε μέρες γενικής εφημερίας αναλαμβάνουν χρέη τηλεφωνητών, ενώ θα έπρεπε να επιτηρούν τους χώρους του Νοσοκομείου και δη τους χώρους στα εφημερεύοντα που συχνά παρατηρούνται κλοπές και διαπληκτισμοί.

5) Καθαριότητα
Η καθαριότητα κάθε Νοσοκομείου αποτελεί το πρώτιστο μέτρο απέναντι στην αντιμετώπιση της διασποράς των μικροβίων και συνεπακόλουθα στην πρόληψη των λοιμώξεων. Είναι γεγονός πλέον ότι έχουν μειωθεί οι ώρες εργασίας των καθαριστριών (υπαλλήλων ιδιωτικής εταιρίας καθαρισμού) από έξι ώρες σε μόνο τρεις. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου εκεί η καθαριότητα παίζει καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία της, λόγω των πολυανθεκτικών μικροβίων. Η καθαρίστρια της πρωινής βάρδιας στο συγκεκριμένο τμήμα εργάζεται με ωράριο 8.30-11.30, δηλαδή για μόνο τρεις ώρες, ενώ το απόγευμα περνάει δύο με τρεις φορές. Την νύχτα δεν υπάρχει καμία καθαρίστρια ,σύμφωνα με τη σύμβαση που αναφέρει πως σε μέρες μη γενικής εφημερίας δεν θα υπάρχει νυχτερινή καθαρίστρια. Για την πλημμελή καθαριότητα των χώρων δε δύναται να κατηγορηθούν οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι, αλλά όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό για αυτήν την κατάσταση ευθύνεται το τσεκούρωμα των εργατοωρών τους από τη Διοίκηση.

6) Φυσιοθεραπευτήριο
Στο Φυσιοθεραπευτήριο του Νοσοκομείου μας οι οργανικές θέσεις των φυσιοθεραπευτών είναι πέντε. Αυτήν την στιγμή όμως οι φυσιοθεραπευτές που εργάζονται είναι δύο. Αυτό συμβαίνει διότι η μία φυσιοθεραπεύτρια έχει συνταξιοδοτηθεί, ενώ οι άλλοι δυο βρίσκονται αποσπασμένοι , ο ένας στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, η άλλη δε στις διοικητικές υπηρεσίες της 3ης ΥΠΕ. Άμεση συνέπεια αυτού είναι τα εξωτερικά ραντεβού των ασθενών να κλείνονται με μεγάλη καθυστέρηση και να αντεπεξέρχονται με δυσκολία οι δύο εναπομείνασες εργαζόμενες κάθε μέρα στα περιστατικά του χειρουργικού τομέα .

7) Διοικητικοί Υπάλληλοι
Η αποδυνάμωση της Διοικητικής Υπηρεσίες είναι εμφανής εδώ και δύο έτη. Αυτό συνέβη λόγω πολλών συνταξιοδοτήσεων αλλά και λόγω των μετακινήσεων προσωπικού με την αιτιολογία της ενοποίησης των δύο Νοσοκομείων

8)Υπερωρίες
Πως είναι δυνατό, τη στιγμή που τα Νοσοκομεία Γ.Γεννηματάς και Άγιος Δημήτριος είναι ενοποιημένα, στο μεν να έχουν πληρωθεί οι υπερωρίες των μηνών Μαΐου-Ιουνίου του 2014, ενώ στον Άγιο Δημήτριο να μην έχουν πληρωθεί ούτε των μηνών Μαΐου-Ιουνίου ,ούτε των μηνών Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου του 2014 αλλά ούτε και των μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου του 2015.
Αξίζει να αναφερθεί πως το 2012, που πάλι δεν είχαν πληρωθεί οι υπερωρίες των εργαζομένων στο Νοσοκομείο μας, μετά από παρέμβαση του Σωματείου των Εργαζομένων και με οργανωμένες κινητοποιήσεις, πληρώθηκαν τα τότε οφειλόμενα. Θέλουμε να τονίσουμε πως φέτος και με τον ίδιο Διοικητή δημιουργήθηκε ξανά το ίδιο πρόβλημα, ενώ υπήρχε πρόσφατο προηγούμενο.

9) Ξενώνας Φιλοξενίας Συνοδών Ασθενών
Εδώ και ενάμιση χρόνο το Σωματείο Εργαζομένων κατά πλειοψηφία , σε σύμπνοια με τους εργαζόμενους, έκαναν πρόταση για την ίδρυση ξενώνα, σε ήδη υπάρχον κτίριο εντός της αυλής του Νοσοκομείου, το οποίο μπορεί να ανακαινιστεί και να χρησιμοποιηθεί για την φιλοξενία των συνοδών των ασθενών που έρχονται από απομακρυσμένους νομούς. Γνωρίζοντας πως υπάρχει οικονομική δυσχέρεια, αποφασίσαμε οι εργαζόμενοι έχοντας αρχιτεκτονική και υλικοτεχνική μελέτη , να αναλάβουμε εξ ολοκλήρου την οποιαδήποτε οικονομική δαπάνη ,δίνοντας χρήματα αλλά και με προσωπική εργασία εκτός του ωραρίου , για την ανακαίνιση και την διαμόρφωση του ξενώνα. Το μόνο που ζητάμε από τον Διοικητή είναι να μας παραχωρήσει το χώρο (άδεια), ο οποίος βέβαια αρνείται κατηγορηματικά εδώ και δεκαέξι μήνες για άγνωστους λόγους. Έτσι αυτούς τους δύσκολους καιρούς για την χώρα μας και για τους πολίτες , επιβαρύνονται οι ασθενείς και οι συνοδοί τους με επιπλέον έξοδα για την διαμονή τους και την μεταφορά τους στο Νοσοκομείο.

Θεωρούμε πως στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας του Νοσοκομείου μας, αλλά και του κάθε Νοσοκομείου, πρέπει να παρθούν συγκεκριμένα μέτρα, ορισμένα από τα οποία απολύτως άμεσα.
Συγκεκριμένα:
1)Επιστροφή στις υπηρεσίες του Νοσοκομείου μας όλων των αποσπασμένων ή μετακινημένων υπαλλήλων σε άλλες υπηρεσίες .
2) Άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των βαθμίδων και όλων των τομέων (Νοσηλευτικού, Ιατρικού, Παραϊατρικού, Εργατικού).
3)Κατάργηση κάθε μορφής επιχειρηματικής δραστηριότητας εντός του Νοσοκομείου (πχ. ιδιωτική εταιρία φύλαξης, ιδιωτική εταιρία καθαρισμού).
4)Κάλυψη όλων των επικουρικών θέσεων και των κενών οργανικών με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.
5)Δωρεάν και καθολική πρόσβαση στην Υγεία.

Το Δ.Σ του Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Άγιος Δημήτριος σε τακτική συνεδρίαση που έγινε στις 18/3/2015 αποφάσισε ομόφωνα να στηρίξει τους εργαζόμενους στην προσπάθεια επίλυσης των παραπάνω προβλημάτων και αποφάσισε κατά πλειοψηφία να προωθήσει την πρόταση για την δημιουργία ξενώνα φιλοξενίας συνοδών ασθενών.

Από nothnews.gr