Το σωματείο του Νοσοκομείου Κέρκυρας προειδοποιεί για την επισφαλή λειτουργία του ιδρύματος

Το σωματείο εργαζομένων του Νοσοκομείου με υπόμνημά τους, προειδοποιούν για την επισφαλή λειτουργία του Νοσοκομείου Κέρκυρας και το χαμηλό επίπεδο υγειονομικής περίθαλψης που παρέχεται στο νησί μας. – Ποια τα αιτήματά τους.

«Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας αποτελεί τα τελευταία χρόνια για τον τόπο μας , ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα με αντίκτυπο σε κάθε κοινωνική ομάδα του τόπου, αλλά και στους χιλιάδες τουριστικούς επισκέπτες του νησιού.

Το Νοσοκομείο αν και στεγάζεται σήμερα σε υπέρογκες , υπερσύγχρονες και πλήρως εξοπλισμένες εγκαταστάσεις, εν τούτοις δεν προσφέρει στους πολίτες περίθαλψη που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Η κύρια αιτία του προβλήματος δεν είναι άλλη από την τεράστια και επικίνδυνη έλλειψη προσωπικού δυναμικού, η οποία συνεπάγεται πληθώρα και αλυσιδωτές συνέπειες τόσο στους ασθενείς όσο και στους εργαζόμενους. Το τεράστιο πρόβλημα της ελλείψεως προσωπικού είναι γνωστό σε όλη την κοινωνία, γνωστό στους θεσμικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς φορείς, καθώς οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου Κέρκυρας βρίσκονται εδώ και πολλά χρόνια σε ένα συνεχή και δύσκολο αγώνα προκειμένου να κοινωνικοποιήσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Γ.Ν.Κ. και χάρη στις υπερπροσπάθειες των οποίων το Νοσοκομείο παραμένει ζωντανό.

Σήμερα , το σύνολο των εργαζομένων όλων των κλάδων του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας εργάζεται, εξαιτίας της τεράστιας υποστελέχωσής του, σε καθεστώς εργασιακού μεσαίωνα. Και τούτο γίνεται εύκολα αντιληπτό αν αναλογιστεί κανείς ότι από τις συνολικά 672(λοιπό προσωπικό)+133 (Ιατρικό προσωπικό) οργανικές θέσεις που προβλέπονται από τον Οργανισμό οι 363 είναι κενές, η μη πλήρωσή των οποίων επιβαρύνει το υπάρχον προσωπικό με εξαντλητικές ευθύνες και αρμοδιότητες.

Η καθημερινή και πλέον δεδομένη καταπάτηση όλων των βασικών εργατικών αρχών και δικαιωμάτων συντελείται σήμερα εις βάρος μας από το ίδιο το κράτος, το κράτος που δεσμεύεται Συνταγματικώς για την προστασία της εργασίας (άρθρ. 22 Σ) και τη διασφάλιση της ακέραιης εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας, της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, των ευρωπαϊκών Οδηγιών και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ( ΕΣΔΑ) στο σύνολο των εργαζομένων.

Απεναντίας, για το σύνολο του προσωπικού παραβιάζεται το νόμιμο ωράριο εργασίας , το ανώτατο δηλαδή επιτρεπόμενο ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο απασχόλησης των εργαζομένων, όπως αυτό καθορίζεται από ουσιαστικούς και τυπικούς νόμους αναγκαστικού δικαίου, εξαναγκαζόμενο συστηματικά σε παράνομη εργασία.

Ενδεικτικά και ενάντια στις θεμελιώδεις αρχές του εργατικού δικαίου σήμερα το σύνολο του προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας δεν έχει ακόμα λάβει το σύνολο της κανονικής του άδειας για το έτος 2014. Στα περισσότερα μάλιστα τμήματα το προσωπικό δεν έχει λάβει το μεγαλύτερο μέρος της κανονικής του άδειας για το έτος 2013 , ενώ σε αρκετές περιπτώσεις τμημάτων το προσωπικό έχει υπολειπόμενο κανονικής άδειας του έτους 2012.

Στα ίδια πλαίσια κινούνται και τα υπόλοιπα των ημερών υποχρεωτικής ανάπαυσης (ρεπό) σε όλα τα τμήματα. Το σύνολο των χρωστούμενων αδειών και εβδομαδιαίων ρεπό ανέρχεται περίπου στα 5.000. Υπό αυτές τις συνθήκες το προσωπικό του ΓΝΚ βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε κατάσταση εξαθλίωσης ξεπερνώντας καθημερινά τις ανθρώπινες αντοχές του, εκτελώντας καθήκοντα πέραν των αρμοδιοτήτων του , με εμφανή σημάδια κόπωσης.

Ταυτόχρονα η υψηλού ηθικού βάρους και αξίας εργασία που καλούμαστε καθημερινά να προσφέρουμε στους ασθενείς ,μας καταβάλλει δίχως άλλο και ψυχικά, καθώς λόγω ακριβώς της φύσεως της δουλειάς μας αναγκαζόμαστε να καλύπτουμε με κάθε προσωπικό και επαγγελματικό κόστος τις τεράστιες ελλείψεις του Νοσοκομείου , ώστε να μην χαθούν ανθρώπινες ζωές.

Το ζήτημα της υποστελέχωσης του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας πέρα από τον αντίκτυπο που έχει σε εμάς τους εργαζόμενους που εξαναγκαζόμαστε να δουλεύουμε κάτω από τις πιο αντεργατικές συνθήκες που γνώρισε ποτέ ο δημόσιος τομέας και εν γένει το εργατικό κίνημα , θέτει σε κίνδυνο το ύψιστο ατομικό και κοινωνικό αγαθό, το αγαθό αυτό που κάθε ευνομούμενη πολιτεία έχει ως προορισμό της να προστατεύει, την ανθρώπινη ζωή. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειές του προσωπικού η λειτουργία του Νοσοκομείου είναι άκρως επισφαλής , καθώς η υπολειτουργία του θέτει καθημερινά τη ζωή των ασθενών σε πραγματικό και παρόντα κίνδυνο, αφού το κράτος δεν διασφαλίζει τα ελάχιστα εχέγγυα για μια αξιοπρεπή βασική και στοιχειώδη περίθαλψη τους.

Το τελευταίο διάστημα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο έχουν κλιμακωθεί και ενδεικτικά:

Το Νοσοκομείο έμεινε πλέον με ένα μόνο Νευρολόγο με αποτέλεσμα να κλείσει η νευρολογική κλινική , το Ακτινολογικό Εργαστήριο έχει αποδεκατιστεί καθώς καλείται να εξυπηρετήσει τους ασθενείς με μόλις 7 άτομα προσωπικό που απέμεινε λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού τη στιγμή που η εύρυθμη λειτουργία του τμήματος απαιτεί 26 .

Τα περισσότερα τμήματα του Νοσοκομείου λειτουργούν με την χειρότερη από ποτέ αναλογία νοσηλευτών ανά κλίνη, αναλογία πολλές φορές μικρότερη και από αυτή του ελάχιστου ορίου ασφαλείας όπως προβλέπεται από διεθνείς μελέτες, πρωτόκολλα και παραδοχές σε παγκόσμια κλίμακα. Ακόμα, ζωτικής σημασίας δομές για ένα περιφερειακό Νοσοκομείο ,όπως ο μαγνητικός τομογράφος ,αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί καθώς δεν υπάρχουν χειριστές και ειδικευμένοι Ιατροί , τη στιγμή που πελώρια ποσά δαπανώνται κάθε χρόνο για τη συντήρησή του .

Στο Χειρουργείο λόγω της υποστελέχωσης δεν μπορούν να αναπτυχθούν όλες οι χειρουργικές αίθουσες, το τμήμα Επειγόντων Περιστατικών καλείται να εξυπηρετήσει πολλές φορές έκτακτα περιστατικά με μόλις 2 άτομα προσωπικό και χωρίς τη στελέχωσή του με τους κατάλληλα ειδικευμένους ιατρούς όπως ορίζει η λειτουργία των ΤΕΠ. Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας διαθέτει ακόμη 2 πλήρως εξοπλισμένες κλίνες τις οποίες δεν μπορεί να λειτουργήσει ελλείψει νοσηλευτικού προσωπικού. Ακόμα, αν και υπάρχουν εξοπλισμένες Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας , Μονάδα Νεογνών και Μαιευτήριο, τα τμήματα παραμένουν κλειστά καθώς δεν υπάρχει προσωπικό να τα στελεχώσει.

Το Νοσοκομείο διαθέτει πλήρως εξοπλισμένες εγκαταστάσεις και υποδομές που μένουν αναξιοποίητες ή υπολειτουργούν . Οι υπηρεσίες του ΕΚΑΒ βρίσκονται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, καθώς μόλις 2 ασθενοφόρα καλούνται να εξυπηρετήσουν ολόκληρο το νησί της Κέρκυρας όλο το 24ωρο. Ως εκ τούτου η διακομιδή και μεταφορά επειγόντων περιστατικών είναι δυσχερέστατη και επιπλέον δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του ίδιου του Νοσοκομείου . Υπό αυτές τις συνθήκες και με τις εξαιρετικά μεγάλες ελλείψεις υλικών κανένας δεν μπορεί να διασφαλίσει την ποιότητα της παρεχόμενης υγειονομικής περίθαλψης.

Την ίδια στιγμή και ενώ μειώνεται χρόνο με το χρόνο δραματικά ο προϋπολογισμός του Νοσοκομείου γινόμαστε μάρτυρες της κατασπατάλησης του δημοσίου χρήματος υπέρ εργολάβων, όπως για παράδειγμα στη φύλαξη και στην καθαριότητα, τη στιγμή που τα χρήματα αυτά θα έπρεπε να διατίθενται για την πρόσληψη νέου προσωπικού με ανταποδοτικά οφέλη για το ίδιο το σύστημα Υγείας .
Επειδή το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας είναι ένα δευτεροβάθμιο Νοσοκομείο και το μοναδικό μάλιστα σε ένα πολυπληθές νησί που κατά τους θερινούς μήνες δέχεται χιλιάδες επισκεπτών.

Η πραγματικότητα αυτή θα έπρεπε να έχει συνεκτιμηθεί από τους εκάστοτε αρμόδιους φορείς , οι οποίοι με τις πράξεις ή παραλείψεις των τελευταίων ετών έχουν φτάσει το Νοσοκομείο της Κέρκυρας σε ένα εξαιρετικά κρίσιμο σημείο όσον αφορά την ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης που παρέχει. Η αναγκαιότητα για παροχή επαρκούς υγειονομικής φροντίδας σε ένα νησιωτικό περιφερειακό νοσοκομείο είναι ζωτικής σημασίας , αν συνυπολογίσει κανείς την δυσχέρεια πρόσβασης του ασθενή σε κάποιο επαρκέστερο Νοσοκομείο , την εκτίναξη του αριθμού των ασθενών κατά τους θερινούς μήνες αλλά και το γεγονός το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας ως εγγύτερο εξυπηρετεί επιπλέον τα νησιά των Παξών, των Αντίπαξων καθώς και τα Διαπόντια νησιά.
Επειδή , πρωταρχικός στόχος μιας ευνομούμενης Πολιτείας πρέπει να είναι η διασφάλιση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της υγείας και η προστασία της ζωής και της υγείας των πολιτών της με ισότιμη, καθολική και έγκαιρη πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υγειονομική περίθαλψη.
Επειδή, η ανθρωπιστική και οικονομική κρίση που βιώνουμε έχει μεγεθύνει των αριθμό των ασθενών που αναζητούν περίθαλψη σε ένα δημόσιο Νοσοκομείο και σε συνδυασμό με την μη πρόσληψη προσωπικού αλλά και τη μη αντικατάσταση του προσωπικού που συνταξιοδοτείται , η λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας έχει καταστεί πιο επισφαλής από ποτέ.

Επειδή στο σύνολό τους οι εργαζόμενοι του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας βιώνουν τις αθλιότερες συνθήκες εργασίας των τελευταίων ετών , μη δυνάμενοι να απολαύσουν τα θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματά τους και εξαναγκαζόμενοι σε παράνομη εργασία , σε εξαντλητικές βάρδιες και σε αποστέρηση του δικαιώματος αδείας.

Επειδή, τόσο το Σωματείο Εργαζομένων Κέρκυρας όσο και τα μέλη του ξεχωριστά έχουν επανειλημμένα και επίπονα αναδείξει το ζήτημα της ελλείψεως προσωπικού σε όλους τους αρμόδιους φορείς, οι οποίοι κωφεύουν συστηματικά στους τεράστιους κινδύνους που ελλοχεύει το πρόβλημα της υποστελέχωσης του Νοσοκομείου.

Επειδή το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας λειτουργεί χάρη στις προσωπικές και εξαντλητικές προσπάθειες του προσωπικού, το οποίο παρά την αντιξοότητα των συνθηκών, τα εξαντλητικά ωράρια την έλλειψη υλικών καταβάλλει κάθε ανθρωπίνως δυνατή προσπάθεια να διατηρήσει το επίπεδο της παρεχόμενης φροντίδας σε ανθρώπινα επίπεδα.

Επειδή η τοπική κοινωνία διεκδικεί την ισότιμή και αξιοπρεπή πρόσβασή της στη Δημόσια Υγεία

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Προειδοποιούμε για την επισφαλή λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας και το χαμηλό επίπεδο υγειονομικής περίθαλψης που παρέχεται στο νησί μας
Διαμαρτυρόμαστε για τις εργασιακές συνθήκες κάτω από τις οποίες εργαζόμαστε

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ
1/ Επαρκής χρηματοδότηση προυπολογισμού του Νοσοκομείου – Κέντρων Υγείας καθώς και Περιφερεικά Ιατρεία .
2/ Άμεση πλήρωση ( πρόσληψη ) των κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής αναγκαία λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας και η αξιοπρεπής εργασία του προσωπικού του.
3/ Δημόσια και δωρεάν υγεία για τους πολίτες .
4/ Επαναφορά των ΚΥ – Περιφερειακών Ιατρείων σύμφωνα με τους στον οργανισμούς τους στο Νοσοκομείου .
5/ Λειτουργία κλειστών τμημάτων όπως μαγνητικού τομογράφου , μαστογράφου , μονάδα εμφραγμάτων , τμήμα νεογνών , ΜΕΘ, ΜΑΦ κλπ
6/ Επαναλειτουργία του κλάδου των οδηγών και πληρωμάτων των ασθενοφόρων στο Νοσοκομείο .
7/ Κατάργηση της ΕΣΑΝ
8/ ΟΧΙ στα ιδιωτικά συνεργεία που λυμαίνονται το χώρο της Υγείας «.

Πηγή: corfupress.gr