Εκδικητικές απολύσεις εργαζομένων σε συνεργείο στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης

Στην απόλυση των εργαζομένων που εργάζονταν στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης προχώρησε το νέο συνεργείο που ανέλαβε τον καθαρισμό του κέντρου παρά τις διαβεβαιώσεις της Διοίκησης προς το Σωματείο ότι θα επιδιώξει την παραμονή τους ως εργαζόμενους και στην νέα εταιρία.

Οι απολύσεις αυτές χαρακτηρίζονται εκδικητικές αφού οι εργαζόμενοι είχαν καταγγείλει και είχαν προχωρήσει σε αγωγές ενάντια στην εταιρία «Παπαχριστόπουλος» που μέχρι σήμερα είχε την ευθύνη της καθαριότητας του ΕΚΑ για συνεχείς παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι η προηγούμενη εταιρία δεν έχει καταβάλει για μεγάλα χρονικά διαστήματα  μεροκάματα ενώ δεν έχει καταβάλει στους εργαζόμενους και το δώρο του Πάσχα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι αρκετοί εργαζόμενοι του Συνεργείου που απολύθηκαν εργάζονταν στο Κέντρο πάνω από μια δεκαετία γεγονός που αποδεικνύει ότι η καταγγελία για τις παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας ήταν η αιτία της απόλυσής τους.

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες η εταιρία παρά το γεγονός ότι είχε συμβατικές υποχρεώσεις να απασχολεί το προσωπικό για συγκεκριμένα ωράρια στην επιθεώρηση εργασίας κατέθετε προγράμματα με μειωμένα ωράρια με αποτέλεσμα να καταβάλλει μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές και μεροκάματα.

Είναι προφανές οι ιδιωτικές εταιρίες που σήμερα θησαυρίζουν από τις συμβάσεις με τα Δημόσια Νοσοκομεία βρίσκονται σε  συνεννόηση προκειμένου να συντρίψουν ότι αντιστέκεται στις αντεργατικές μεθοδεύσεις τους και να διατηρήσουν τις συνθήκες γαλέρας που έχουν επιβάλει στο προσωπικό που εργάζεται σε αυτές.

Σοβαρά ερωτηματικά προκύπτουν και για τη διοίκηση του ΚΑΤ ΕΚΑ που ενώ προχώρησε στην υπογραφή νέας σύμβασης από διαγωνισμό που δεν έχει ολοκληρωθεί δεν πήρε κανένα μέτρο για την παραμονή των εργαζομένων παρότι γνώριζε ότι οι εργαζόμενοι αυτοί είχαν υποστεί την αντεργατική συμπεριφορά και τις παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας από την προηγούμενη εταιρία.

Το Υπουργείο Εργασίας και Υγείας το ΣΕΠΕ δεν μπορεί να σιωπά γι’ αυτές τις καταστάσεις. Πρέπει τώρα να κάνει παρέμβαση για να σταματήσει αυτή η απαράδεκτη κατάσταση για να εφαρμοστεί η εργατική Νομοθεσία και να αποτραπούν οι εκδικητικές απολύσεις των εργαζομένων.