Τελικά είναι ντροπή να είναι απλήρωτοι οι εργαζόμενοι κ. Κουρουμπλή;

Επιστολή του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου στον Υπ. Υγείας

Κύριοι Υπουργοί,

Παρά το ότι σήμερα 27/5/15 πληρώθηκαν οι εφημερίες των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Δεκεμβρίου 2015 για τους ιατρούς του Νοσοκομείου μας, δεν έγινε το ίδιο και για τις πρόσθετες αμοιβές (νυχτερινά, αργίες, εξαιρέσιμα) του υπόλοιπου προσωπικού, λόγω της μη έκδοσης της σχετικής ΚΥΑ για τους κωδικούς των

προϋπολογισμών των Νοσοκομείων στους οποίους πρέπει να εντάσσονται οι σχετικές δαπάνες. 

Επειδή και εσείς ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου έχετε τονίσει πολλές φορές σε δηλώσεις σας ότι θεωρείτε «ντροπή» να είναι απλήρωτο το προσωπικό των Νοσοκομείων που εργάζεται σε τόσο αντίξοες συνθήκες, σας ζητούμε να προχωρήσετε άμεσα όλες τις διαδικασίες  (έκδοση ΚΥΑ, έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμών) έτσι ώστε να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 7 Ιουνίου για να γίνει η πληρωμή των εργαζομένων στις 13/6/15.

Σε διαφορετική περίπτωση είμαστε αναγκασμένοι να διεκδικήσουμε τα δεδουλευμένα  με τις δυνατότητες που μας δίνει η εργασιακή νομοθεσία (επίσχεση εργασίας), ενδεχόμενο που θα εξετάσουμε σε συνέλευση του Συλλόγου μας την επόμενη εβδομάδα, αν μέχρι τότε δεν έχει υπάρξει πρόοδος των διαδικασιών αποπληρωμής των δεδουλευμένων.

Για το ΔΣ

Ο πρόεδρος   η Γραμματέας

Γ. Μανουσάκης   Π. Κιτοπούλου