ΑΣΕΠ: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η Προκήρυξη για 226 θέσεις στα νοσοκομεία

Από το ΑΣΕΠ, γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 4K/2015 Προκήρυξη της ανεξάρτητης Αρχής, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας διακοσίων είκοσι έξι (226) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας (νοσηλευτές, φαρμακοποιοί, διοικητικό προσωπικό κτλ.). – Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα, εδώ.

Είναι επίσης γνωστό ότι τις επόμενες μέρες 900 περίπου θέσεις τωμ κατηγοριών ΔΕ και ΤΕ θα προκηρυχθούν. Βεβαίως οι προκηρύξεις αυτές είναι αδύνατον να «αιμοδοτήσουν» τα Νοσοκομεία με προσωπικό μέσα στο 2015. Επίσης έχουν εξαγγελθεί 2500 θέσεις που η προκηρυξή τους μάλλον μετατίθεται για το 2016.

Οι εξαγγελίες της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργιού για 4500 προσλήψεις μέσα στο 2015 μένουν κενό γράμμα. Τέλος ακόμα και με αυτές τις προκηρύξεις αυτές σε καμία περίπτωση τα τεράστια κένα που έχουν δημιουργηθεί στα Νοσοκομεία δεν μπορούν να καλυφθούν. 

ΧΚ