Χιλιάδες Κοζανίτες στο συλλαλητήριο για το Μαμάτσειο

Μια από τις πιο μαζικές συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις στην ιστορία της Κοζάνης πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 9/12 στην Κοζάνη, για τα τεράστια κι ολοένα αυξανόμενα προβλήματα υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης που αντιμετωπίζει το Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης.

Στη συ­γκέ­ντρω­ση κά­λε­σαν τις προη­γού­με­νες μέρες δε­κά­δες φο­ρείς, πε­ρι­φε­ρεια­κή και δη­μο­τι­κές αρχές, το ερ­γα­τι­κό κέ­ντρο και το το­πι­κό πα­ράρ­τη­μα της ΑΔΕΔΥ, σω­μα­τεία ερ­γα­ζο­μέ­νων και επαγ­γελ­μα­τιών και κόμ­μα­τα, με τους ερ­γα­ζό­με­νους που είχαν συν­δι­κα­λι­στι­κή κά­λυ­ψη να κα­λύ­πτο­νται από στάση ερ­γα­σί­ας και τα πε­ρισ­σό­τε­ρα μα­γα­ζιά να μέ­νουν κλει­στά.

Εκτός από το προ­σω­πι­κό του νο­σο­κο­μεί­ου δυ­να­μι­κό παρόν δώ­σα­νε πολ­λές εκα­το­ντά­δες μα­θη­τές και μα­θή­τριες, οι συμ­βα­σιού­χες κα­θα­ρί­στριες του Δήμου, ενώ πλαι­σιώ­θη­καν από πολ­λούς ακόμα εκ­προ­σώ­πους και πανό συλ­λο­γι­κο­τή­των, όπως «Σπάρ­τα­κος», ΕΛΜΕ, σύλ­λο­γος κοι­νω­νι­κών λει­τουρ­γών, σύλ­λο­γος γο­νέ­ων, σύλ­λο­γος καρ­κι­νο­πα­θών, ια­τρι­κός , φαρ­μα­κευ­τι­κός και οδο­ντια­τρι­κός σύλ­λο­γος και πολ­λοί άλλοι.

Χιλιάδες πο­λί­τες συ­γκε­ντρώ­θη­καν, ενώ οι διορ­γα­νω­τές φρό­ντι­σαν να μην κου­ρά­σουν πολύ με ομι­λί­ες ώστε να διευ­κο­λύ­νουν τον κόσμο να συμ­με­τέ­χει στη δια­δή­λω­ση, κάτι που εκ­φρά­στη­κε πλειο­ψη­φι­κά.

Δείτε το ρεπορτάζ για το συλλαλητήριο από την τοπική ιστοσελίδα http://xronos-kozanis.gr/

Ένα ηχηρό μήνυμα έστειλαν χιλιάδες πολίτες της περιοχής, που διαμαρτυρήθηκαν για την κατάσταση στο Μαμάτσειο νοσοκομείο της Κοζάνης. Τα συνεχή προβλήματα σε καίριες κλινικές όπως η Παθολογική και η Παιδιατρική και η υποστελέχωση σε γιατρούς και προσωπικό, έστειλαν στο δρόμο χιλιάδες συμπολίτες μας, οι οποίο απαίτησαν άμεση λύση στα προβλήματα του νοσοκομείου Κοζάνης, που εξυπηρετεί μια περιοχή 120.000 κατοίκων.
Η μεγάλη συμμετοχή του κόσμου φάνηκε από το πρωί, όπου κυριολεκτικά «νέκρωσε» η αγορά και οι δημόσιες υπηρεσίες, σε μια από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις των τελευταίων χρόνων.
Σύσσωμοι παραβρέθηκαν οι φορείς της περιοχής. Μεταξύ άλλων παρόντες ήταν ο Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης Παύλος, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θόδωρος Καρυπίδης, οι Δήμαρχοι Κοζάνης Λευτέρης Ιωαννίδης, Βοίου Δημήτρης Λαμπρόπουλος, Σερβίων- Βελβεντού Θανάσης Κοσματόπουλος, ο βουλευτής Γιώργος Κασαπίδης, στο κάλεσμα, που απεύθυνε ο Δήμος Κοζάνης και οι φορείς της περιοχής.
«Σήμερα νέκρωσε η Κοζάνη αλλά οι πολίτες της είναι ζωντανοί και απαιτούν δημόσια δωρεάν υγεία για όλους ανέφερε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Αντώνης Κύρινας.
Ο Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης κάλεσε τους πολίτες «να αγωνιστούν για το δικαίωμα στην υγεία, με ευπρέπεια και πολιτισμό,  καθώς χωρίς διαμαρτυρίες δεν επιτυγχάνεται τίποτα. Είναι δίκαιο το αίτημα μας».
Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θόδωρος Καρυπίδης ανέφερε πως «σήμερα μιλάει η κοινωνία των πολιτών. Oλοι εδώ ενώνουμε τις φωνές μας για να πούμε το αυτονόητο, το δικαίωμα στην ζωή. Η υγεία είναι αδιαπραγμάτευτη» και ζήτησε να περάσει η αρμοδιότητα των νοσοκομείων στην Περιφέρεια, όπως όριζε ο Καλλικράτης.
Τέλος ο Δήμαρχος Κοζάνης, κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ανέφερε πως « σήμερα από την Κοζάνη, με συντονισμένη και οργανωμένη φωνή, αναδεικνύομαι ένα δυστυχώς, σοβαρό και χρόνιο πρόβλημα του τόπου μας, την προβληματική λειτουργία του Μαμάτσειου Νοσοκομείου Κοζάνης και εκφράζουμε την αγανάκτησή μας, διεκδικώντας, την σωστή και άρτια λειτουργία του Νοσοκομείου της Περιοχή μας, γιατί το δικαιούται και το αξίζει η πρωτεύουσα της Δυτικής Μακεδονίας και οι πάνω από 120.000 χιλιάδες άνθρωποι που καλύπτει με την λειτουργία του…Το Νοσοκομείο μας εδώ και χρόνια παρουσιάζει πολλά και σοβαρά προβλήματα στην λειτουργία του, ελλείψεις σε προσωπικό, τόσο σε ιατρούς όσο και λοιπό υγειονομικό προσωπικό, προβλήματα υποδομών. Αποκορύφωμα, η υπολειτουργία, σοβαρών, κρίσιμων και πρώτης γραμμής κλινικών λόγο κυρίως ελλείψεων προσωπικού το οποίο όμως επί μήνες ή και χρόνια ακούμε πως έρχεται αλλά ποτέ δεν καταφθάνει…
Εδώ από την κεντρική πλατεία της Κοζάνης, οφείλουμε με όλη μας τη  δύναμη να πούμε πως δεν πάει άλλο!  Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να αγωνιούμε για το επόμενο θύμα ενός ανεπαρκούς συστήματος δημόσιας υγείας, σε μια τέτοια περίπτωση δεν θα υπάρχουν δικαιολογίες για κανέναν και ούτε προφανώς άλλοθι»!
Έκλεισε λέγοντας πως « αδιαπραγμάτευτη κόκκινη γραμμή για μας είναι η σωστή και άρτια λειτουργία του Μαμάτσειου Νοσοκομείου Κοζάνης. Επίσης, θα πρέπει κάποιοι να καταλάβουν, εντός και εκτός, πως ουδεμία διακριτή και ιδιαίτερη μεταχείριση δεν θα δεχτούμε, από εδώ και πέρα.

Το Νοσοκομείο της Κοζάνης, καλύπτει σχεδόν την μισή περιφέρεια. Εκτός από τον πολίτη της Κοζάνης, εξυπηρετεί, και τον κάτοικο στον Πεντάλοφο, το Τσοτύλι, το Λιβαδερό τον Πολύραχο και τόσους άλλους οικισμούς σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Δεν πρόκειται όλοι εμείς, αλλά περισσότερο εγώ σαν Δήμαρχος Κοζάνης και το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, να επιτρέψουμε οποιοδήποτε παιχνίδι σε βάρος της περιοχής μας και των κατοίκων της».

Η συγκέντρωση έκλεισε με πορεία στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο.