Την απόφαση για πρόσληψη 585 επικουρικών στην υγεία ενέκρινε το Υπουργείο Οικονομικών

hospitalΠροσλήψεις 585 ατόμων, επικουρικού προσωπικού, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων (νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας έως 12 μήνες, ενέκριναν τα υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών.

Οι προσλήψεις θα γίνουν μέσω ΑΣΕΠ και οι εργαζόμενοι και σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας αναμένεται να διοριστούν στα νοσοκομεία και στα Κέντρα Υγείας της χώρας στις αρχές του 2016.

Βεβαίως οι μέχρι σήμερα εκτιμήσεις των παραγόντων του Υπουργείου Υγείας για το χρονικό ορίζοντα προσλήψεων έχουν αποδειχθεί πλήρως ανακριβείς. Σημειώνουμε ότι για να γίνουν οι διορισμοί πρέπει να υπάρξει κατανομή των θέσεων από το Υπουργείο Υγείας ανά Νοσοκομείο και ειδικότητα, η κατανομή να αποσταλεί στο ΑΣΕΠ, να γίνει η προκήρυξη, να αποσταλούν οι αιτήσεις, να αξιολογηθούν οι υποψήφιοι, να εκδοθούν τα προσωρινά και τα τελικά αποτελέσματα και να γίνουν οι προσλήψεις!