Με λεφτά των δήμων πάνε να καλύψουν τη λειτουργία των Νοσοκομείων

Με τροπολογία των υπουργών Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότηση Παναγιώτη Κουρουπλή, Υγείας Ανδρέα Ξανθού, Δικαιοσύνης Νίκου Παρασκευόπουλου και αναπληρωτή Υγείας Παύλου Πολάκη, η οποία συμπεριλαμβάνεται στο «παράλληλο πρόγραμμα» για την Υγεία, δίνεται η

δυνατότητα «επιχορηγήσεων» από τους περιφερειάρχες και τους δημάρχους σε δημόσια νοσοκομεία που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του ΟΤΑ, στον οποίο άρχονται.

Όπως αναφέρεται στην Αιτιολογική Έκθεση, με την παραπάνω τροπολογία «ενδέχεται να προκληθεί σε βάρος των προϋπολογισμών των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και των προϋπολογισμών των νομικών προσώπων αυτών ετήσια δαπάνη λόγω της δυνατότητας επιχορήγησης μέσω κονδυλίων του προϋπολογισμού τους για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Δημόσιων νοσοκομείων κ.λπ.».

Σύμφωνα με την τροπολογία, «οι επιχορηγήσεις αφορούν την κάλυψη άμεσων και απαραίτητων αναγκών για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας των πολιτών και ιδίως ιατρικό υλικό, ιατρικά μηχανήματα, τεχνικά έργα και επισκευές, ενεργειακές ανάγκες – καύσιμα».

Είναι προφανές ότι η δραματική μείωση στη χρηματοδότηση των Νοσοκομείων από τον κρατικό προϋπολογισμό επιχειρείται να καλυφθεί  μέσω των προϋπολογισμών των δήμων, που και αυτοί αντιμετωπίζουν  σοβαρά προβλήματα εξαιτίας των μνημονιακών μέτρων και περικοπών.

  • ΕΔΩ η τροπολογία.