Ψηφίστηκε το Νομοσχέδιο «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»

Ψηφίστηκε από την Βουλή κατ΄ άρθρο και στο σύνολό του το σχ. Νόμου με τίτλο «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» που παρουσιάζεται από την Κυβέρνηση ως το «παράλληλο πρόγραμμα».

Στο νόμο περιέχονται διατάξεις με κυριότερες αυτές που αναφέρονται στην κάλυψη των ανασφαλίστων, ρυθμίσεις που αφορούν την πρόσληψη και την εξέλιξη του ιατρικού προσωπικού, την «κινητικότητα» του προσωπικού των μονάδων υγείας, καθώς και ρυθμίσεις για το Νοσοκομείο Θήρας κ.α.

Από τις τροπολογίες που δεν είχαν ενσωματωθεί στο κείμενο που είχε ψηφιστεί από την επιτροπή της Βουλής έγιναν δεκτές και 8 τροπολογίες Βουλευτών. Με τις τροπολογίες αυτές:

-δίνεται η δυνατότητα στους διοικητές των ΥΠΕ να ανακατανέμουν κονδύλια για εφημερίες και υπερωρίες σε όλες τις δομές των ΥΠΕ
-διευκολύνεται η κάλυψη θέσεων επικουρικών γιατρών δίνοντας την δυνατότητα στον διοικητή της ΥΠΕ να διορίζει και στον γιατρό να επιλέγει 2 ΥΠΕ για να τοποθετηθεί
-επιτρέπεται να υπογράφονται ειδικές συμβάσεις για φύλαξη και σίτιση στις υπηρεσίες υγείας
-εξαιρούνται από την ανάρτηση στο Παρατηρητήριο Τιμών των φαρμάκων όσα φάρμακα είναι πάρα πολύ χαμηλά (20% κάτω από την τελευταία τιμή), ώστε να μην υπάρχει έλλειψη
-ρυθμίζεται το rebate της φαρμακοβιομηχανίας επιτρέποντας να πληρωθεί σε 4 δόσεις
-επισκευάζονται ασθενοφόρα των νησιωτικών νοσοκομείων στα νησιά που εδρεύουν τα ασθενοφόρα και δεν χρειάζεται να μεταφέρονται στον Πειραιά.

Δείτε το τελικό ψηφισθέν Νομοσχέδιο όπως αυτό παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα της Βουλής.

Το ψηφισθέν Νομοσχέδιο