Οριστικοποιήθηκε ο πίνακας της 4Κ για τους 101 διοριστέους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

Σήμερα εκδόθηκαν  και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 4Κ/2015 για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, 101 θέσεων τακτικού προσωπικού Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), σε φορείς του υπουργείου Υγείας.

 

Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία και οι επιτυχόντες να μπορούν να κληθούν στα Νοσοκομεία.

Δείτε τον σχετικό πίνακα με τους επιτυχόντες