Ανοίγει ο δρόμος για ρουσφέτια και υποχρεωτική κινητικότητα με υπογραφή ΥΠΕαρχών

Δημοσιεύτηκε η υπουργική απόφαση με ημερομηνία 22/3/2016 που υπογράφεται από τον υπουργό και τον αναπληρωτή υπουργό υγείας, κ. Ξανθό και Πολάκη αντίστοιχα, η οποία καθορίζει τη διαδικασία των αποσπάσεων, μετατάξεων,  μεταθέσεων και μετακινήσεων του προσωπικού (πλην γιατρών) των μονάδων υγείας. 

Η απόφαση αυτή θέτει ενεργοποιεί τις διατάξεις που πρόσφατα ψήφισε η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ με τις οποίες παρακάμπτεται στις μονάδες υγείας ο υπαλληλικός κώδικας όσο αφορά τις αποσπάσεις και μετατάξεις του προσωπικού.

Η απόφαση αυτή, δίνει δυνατότητα στους Διοικητές των ΥΠΕ για αυθαιρεσίες και για ρουσφέτια, αφού μόνο με τη δική τους υπογραφή είναι δυνατό να πραγματοποιούνται αποσπάσεις ακόμα και μετατάξεις χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των υπηρεσιακών συμβουλίων. Μάλιστα από τη σχετική νομοθετική ρύθμιση όσο και στην υπουργική απόφαση προκύπτει ότι τόσο για αποσπάσεις αλλά και μετατάξεις δεν απαιτείται αίτηση του υπαλλήλου γεγονός που ερμηνεύεται ότι με αυτό τον τρόπο ανοίγει ο δρόμος για την υποχρεωτική κινητικότητα.

Συγκεκριμένα στην υπουργική απόφαση, συγκεκριμένα στο άρθρο 1 το οποίο αφορά τις αποσπάσεις, δεν αναφέρεται ως προϋπόθεση της απόσπασης η αίτηση του υπαλλήλου. Η αίτηση του υπαλλήλου απαιτείται μόνο για την παράταση της απόσπασης (άρθρο 1 παρ. 5).

Η υποχρεωτική κινητικότητα (ακόμα και σε άλλη ΥΠΕ) προκύπτει και από το άρθρο 5 το οποίο αφορά τις τρίμηνες μετακινήσεις. Και σε αυτή την περίπτωση η αίτηση του υπαλλήλου προβλέπεται μόνο στην περίπτωση της παράτασης.

Ανάλογη απόφαση για την υποχρεωτική κινητικότητα υπάρχει και για τους ειδικευμένους γιατρούς οι οποίοι αποσπώνται για τη «κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών». 


Δείτε την απόφαση για το προσωπικό (πλήν γιατρών) 
εδώ: Καθορισμός διαδικασίας αποσπάσεων, μετατάξεων, μεταθέσεων νοσηλευτικού προσωπικούΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ|

Δείτε την απόφαση για τους γιατρούς εδώ: Διαδικασία και όροι μετακίνησης και απόσπασης ιατρικού προσωπικού ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 24/03/2016

 

Για το θέμα δείτε παλαιότερο δημοσίευμα στην ιστοσελίδα μας

«Παράθυρο» για αυθαίρετες μεταθέσεις στην υγεία και στο βάθος… υποχρεωτική κινητικότητα