Συγκροτήθηκαν 30 Υπηρεσιακά Συμβούλια σε Νοσοκομεία

Τη συγκρότηση και ορισμό μελών σε 30 Υπηρεσιακά συμβούλια που έχουν την ευθύνη για δεκάδες Νοσοκομεία σε όλη τη  χώρα ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Υγείας.

Δείτε τις σχετικές αποφάσεις

ΑΔΑ: 6ΚΠΑ465ΦΥΟ-8ΘΤ – Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Α΄ Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Νοσοκομείων της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας (1ης Υ.Πε.) Αττικής, με έδρα το Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟ».

ΑΔΑ: 78ΛΨ465ΦΥΟ-ΡΛΗ – Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς.

ΑΔΑ: 753Λ465ΦΥΟ-ΡΩ1 – Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο της 7ης Υ.ΠΕ. με έδρα το ΓΝ Λασιθίου

ΑΔΑ: 7Α3Ω465ΦΥΟ-Θ9Π – Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΠΑ.Γ.Ν.Η.- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» με οργανική μονάδα έδρας το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου

ΑΔΑ: ΩΛΝΘ465ΦΥΟ-Ο0Θ – Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Β´ Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Νοσοκομείων της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας (1ης Υ.Πε.) Αττικής, με έδρα το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» ΕΕΣ.

ΑΔΑ: ΩΨΗΣ465ΦΥΟ-5ΞΤ – Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Δ΄ Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Νοσοκομείων της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας (1ης Υ.Πε.) Αττικής, με έδρα το Γενικό Νοσοκομείο ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ».

ΑΔΑ: 6ΓΘΤ465ΦΥΟ-25Ε – Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας, με οργανική μονάδα έδρας τη Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου.

ΑΔΑ: ΩΧ7Ν465ΦΥΟ-54Β – Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» – «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ».

ΑΔΑ: 6ΛΝΔ465ΦΥΟ-ΨΤΘ – Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας, με οργανική μονάδα έδρας τη Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης.

ΑΔΑ: 7ΡΒΡ465ΦΥΟ-ΔΝΟ – Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ».

ΑΔΑ: Ψ7Π8465ΦΥΟ-Ε68 – Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Γ΄ Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Νοσοκομείων της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας (1ης Υ.Πε.) Αττικής, με έδρα το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ».

ΑΔΑ: ΩΣΕ1465ΦΥΟ-5ΟΩ – Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας, με οργανική μονάδα έδρας το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας.

ΑΔΑ: Ω56Τ465ΦΥΟ-ΑΑΖ – Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης.

ΑΔΑ: 7Κ5Φ465ΦΥΟ-6ΔΕ – Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας.

ΑΔΑ: ΩΟ0Τ465ΦΥΟ-Ν63 – Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Β΄ Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο (Β΄ Κ.Υ.Σ.) Νοσοκομείων της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας (6ης Υ.ΠΕ.) Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, με έδρα το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

ΑΔΑ: 6ΙΛΒ465ΦΥΟ-ΧΡΟ – Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας.

ΑΔΑ: ΩΛΨΧ465ΦΥΟ-42Χ – Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Α΄ Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο (Α΄ Κ.Υ.Σ.) Νοσοκομείων της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας (6ης Υ.ΠΕ.) Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, με έδρα το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ».

ΑΔΑ: 6ΡΩΘ465ΦΥΟ-ΘΣΒ – Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ».

ΑΔΑ: 6Δ1Τ465ΦΥΟ-6ΙΛ – Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας.

ΑΔΑ: 6ΔΔΩ465ΦΥΟ-Χ1Φ – Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Έβρου, με οργανική μονάδα έδρας το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

ΑΔΑ: ΩΞΖ8465ΦΥΟ-ΜΩΡ – Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών.

ΑΔΑ: ΩΩ8Χ465ΦΥΟ-ΙΧ5 – Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης.

ΑΔΑ: Ω94Π465ΦΥΟ-ΥΜΨ – Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, με οργανική μονάδα έδρας τη Νοσηλευτική Μονάδα Κιλκίς.

ΑΔΑ: Ω52Κ465ΦΥΟ-ΤΞΟ – Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας.

ΑΔΑ: 6Κ3Σ465ΦΥΟ-4ΥΙ – Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο (Κ.Υ.Σ.) Νοσοκομείων της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας (4ης Υ.ΠΕ.) Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ».

ΑΔΑ: 6ΕΘ9465ΦΥΟ-1Λ1 – Συγκρότηση και ορισμός μελών στο E΄ Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο (Ε΄ Κ.Υ.Σ.) Νοσοκομείων της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας (2ης Υ.ΠΕ.) Πειραιώς και Αιγαίου, με έδρα το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου «ΆΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ».

ΑΔΑ: ΩΘΤ2465ΦΥΟ-ΣΙΨ – Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Δ΄ Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο (Δ΄ Κ.Υ.Σ.) Νοσοκομείων της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας (2ης Υ.ΠΕ.) Πειραιώς και Αιγαίου, με έδρα το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ».

ΑΔΑ: 6ΒΡΗ465ΦΥΟ-ΥΕΑ – Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Γ΄ Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο (Γ΄ Κ.Υ.Σ.) Νοσοκομείων της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας (2ης Υ.ΠΕ.) Πειραιώς και Αιγαίου, με έδρα το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ».

ΑΔΑ: 78Ρ0465ΦΥΟ-Γ1Ξ – Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Β΄ Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο (Β΄ Κ.Υ.Σ.) Νοσοκομείων της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας (2ης Υ.ΠΕ.) Πειραιώς και Αιγαίου, με έδρα το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά «ΆΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» – Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ».

ΑΔΑ: Ω1ΕΚ465ΦΥΟ-ΞΕΗ – Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Α΄ Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο (Α΄ Κ.Υ.Σ.) Νοσοκομείων της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας (2ης Υ.ΠΕ.) Πειραιώς και Αιγαίου, με έδρα το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ».