Λογιστικές «αλχημείες» από τον Α. Ξανθό για την χρηματοδότηση των Νοσοκομείων

του Κόνιαρη Χρήστου *

Με μια «λογιστική αλχημεία» επιχειρεί ο Υπουργός Υγείας στην συνέντευξη που έδωσε στον Ν. Χατζηνικολάου να κουκουλώσει το γεγονός της υποχρηματοδότησης των Νοσοκομείων ισχυριζόμενος ότι υπάρχει αύξηση της χρηματοδότησης το 2016.

Το λέμε αυτό γιατί τα στοιχεία που δίνει μηνιαία αλλά και ετήσια του Υπ. Οικονομικών για τη χρηματοδότηση των Νοσοκομείων και των ΠΕΔΥ δίνουν μια διαφορετική εικόνα.

Συγκεκριμένα στον προϋπολογισμό του 2015 είχαν εγγραφεί 337 εκατ. ευρώ για την αποπληρωμή των εφημεριών των γιατρών και των πρόσθετων αμοιβών των εργαζομένων στα Νοσοκομεία και το ΠΕΔΥ. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που δίνει το Υπ. Οικονομικών στην έκθεσή του για την εκτέλεση του προϋπολογισμού το 2015 (Ιανουάριος Δεκέμβριος 2015) δείτε εδώ. Αν σε αυτά προστεθεί και η χρηματοδότηση για λειτουργικές δαπάνες που σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έκθεση έφτασε τελικά στα 1.450 εκατ. ευρώ προκύπτει ότι η συνολική κρατική χρηματοδότηση σε νοσοκομεία και ΠΕΔΥ για το 2015 ανήλθε στα 1787 εκατ. ευρώ.

Αν κάποιος μελετήσει την αντίστοιχη έκθεση του 2016 (Ιανουάριος – Απρίλιος) δείτε εδώ θα «ανακαλύψει» ότι στις εκτιμήσεις για χρηματοδότηση για εφημερίες και πρόσθετες αμοιβές το ποσό είναι σχεδόν μηδενικό (περιέχει μόνο 2 εκατ. ευρώ προφανώς για επιμέρους φορείς της υγείας). Είναι γνωστό ότι μετά τη μεταφορά της υποχρέωσης αποπληρωμής των εφημεριών και πρόσθετων αμοιβών από τις ΥΔΕ στα Νοσοκομεία το 2015 ότι το αντίστοιχο ποσό μεταφέρθηκε το 2016 στην «γενική» κρατική των Νοσοκομείων και των ΠΕΔΥ.

Από την ίδια την έκθεση προκύπτει ότι ρο 2016 η κρατική χρηματοδότηση για λειτουργικά και εφημερίες περιορίζεται στα 1.631 εκατ. ευρώ.

Από όλα αυτά προκύπτει αβίαστα ότι έχουμε μια μείωση στην πρόβλεψη για κρατική χρηματοδότηση των Νοσοκομείων και των ΠΕΔΥ (1787-1631) κατά 156 εκατ. ευρώ.

Ας είναι τουλάχιστον πιο προσεκτικός ο Υπουργός Υγείας γιατί τα στοιχεία που δίνει το Υπ. Οικονομικών τον διαψεύδουν.

* Μέλος της Γραμματείας του ΜΕΤΑ Υγειονομικών