«Σταγόνα στον ωκεανό» τα 120 εκατ. ευρώ της 4ης τακτικής επιχορήγησης στα Νοσοκομεία

Έφτασε στα Νοσοκομεία με την απόφαση (Β1.α/οικ.44062) του Υπ. Υγείας η 4η τακτική επιχορήγηση ύψους 120 εκατ. ευρώ.

 

Μέχρι τον Μάιο είχαν εκταμιευτεί 350 εκατ. ευρώ και σε αυτά αν προστεθούν τα 120 εκατ. ευρώ της 4ης τακτικής επιχορήγησης η συνολική κρατική χρηματοδότηση από τις αρχές του έτους φτάνει στα 470 εκατ. ευρώ.

Με βάση αυτή την εξέλιξη η εκταμίευση της κρατικής χρηματοδότησης έχει φτάσει στον 6ο μήνα στο 40% περίπου από το συνολικό ποσό ύψους 1.150 εκατ. ευρώ που προβλέπεται για το 2016.

Είναι προφανές ότι η χρηματοδοτική ροή της κρατικής χρηματοδότησης βρίσκεται σχετικά κοντά σε αντιστοιχία σε ποσοστό με τους μήνες που καλύπτει.

Παρ’ όλα αυτά τα χρέη των Νοσοκομείων συνεχώς γιγαντώνονται για δύο κυρίως λόγους.

Πρώτον εξαιτίας των περικοπών που έχουν επιβληθεί στο ύψος της συνολικής χρηματοδότησης από τις μνημονιακές δεσμεύσεις και δεύτερον εξαιτίας της αδυναμίας του ΕΟΠΥΥ να καταβάλει έστω και ένα ευρώ από τα 900 εκατ. που προβλέπονται στον κρατικό προϋπολογισμό.

Όπως έχουμε τονίσει επανειλημμένα ως ΜΕΤΑ Υγειονομικών όσο συνεχίζονται οι περικοπές και η πολιτική λιτότητας και στο χώρο της υγείας τα προβλήματα στη λειτουργία των Δημόσιων νοσοκομείων θα γιγαντώνεται και ο κίνδυνος για ένα κραχ είναι υπαρκτός.

Η πάλη για την ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών και το σπάσιμο των πολιτικών λιτότητας και στο χώρο της υγείας για το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα καθίσταται πλέον μονόδρομος.

Χ.Κ