Αναθέσεων το ανάγνωσμα…

puppeteer

Η πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ (ΠΑΣΚΕ ΔΑΚΕ) έστειλε επιστολή (δείτε ΕΔΩ) προς τον υπουργό διοικητικής μεταρρύθμισης η οποία αναφέρεται σε πρόσφατο έγγραφο του υπουργού υγείας Ανδρέα Ξανθού προς τις ΔΥΠΕ και τους διοικητές των Νοσοκομείων με το οποίο ανακαλείται η ισχύς του προηγούμενου έγγραφου με το οποίο είχαν παγώσει οι μεταβολές προσωπικού και οι αναθέσεις καθηκόντων σε προϊσταμένους, διευθυντές κλπ. Η επιστολή της πλειοψηφίας της ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει ότι οι Διοικητές των Νοσοκομείων εξέλαβαν το έγγραφο Ξανθού  ως εναρκτήριο δικαίωμα εκδίωξης Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων και αντικατάστασής τους από εκλεκτούς με ρουσφετολογικά – κομματικά κριτήρια. Ζητά μάλιστα η πλειοψηφία τη ΠΟΕΔΗΝ την παρέμβαση του υπουργού διοικητικής μεταρρύθμισης ώστε να σταματήσουν οι απαράδεκτες διώξεις υπηρεσιακών στελεχών από τους νέους διοικητές των Νοσοκομείων που θέλουν να τοποθετήσουν σε θέσεις προϊσταμένων τους κολλητούς τους.

Η επιστολή της πλειοψηφίας της ΠΟΕΔΗΝ όμως λέει σκόπιμα τη μισή αλήθεια. Δεν αναφέρει ότι η μεγάλη πλειονότητα όσων έχουν ήδη θέσεις ευθύνης στα Νοσοκομεία (προϊατάμενοι – προϊσταμένες, διευθυντές κλπ) δεν έχουν τοποθετηθεί κατόπιν κρίσεων από υπηρεσιακά συμβούλια, αλλά κατόπιν αναθέσεων από τους προηγούμενους διοικητές, που σε πάρα πολλές περιπτώσεις (στις περισσότερες) τοποθετούσαν τους κομματικά αρεστούς και «κολλητούς» και όχι όσους είχαν τα περισσότερα προσόντα.

Και ο λόγος που η πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ (ΠΑΣΚΕ ΔΑΚΕ) δεν θίγει αυτό το θέμα στην επιστολή της είναι ότι η μεγάλη πλειονότητα όσων έχουν τοποθετηθεί με αναθέσεις ως διευθυντές – προϊστάμενοι στα Νοσοκομεία είναι στελέχη ή υποστηρικτές αυτών των δύο παρατάξεων που τα κόμματα τους κυβερνούσαν τα προηγούμενα χρόνια.

Και βέβαια οι «διώξεις στελεχών» που αναφέρει η πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ είναι στην ουσία αντικατάσταση των προϊσταμένων που είχαν τοποθετήσει με κομματικά κριτήρια οι προηγούμενες κυβερνήσεις, από προϊσταμένους και διευθυντές αρεστούς στη νέα κυβέρνηση.

Κανονικά, η ΠΟΕΔΗΝ θα έπρεπε να απαιτεί να γίνουν το γρηγορότερο δυνατόν κρίσεις προϊσταμένων και διευθυντών με αξιοκρατικά κριτήρια, όμως η πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ δεν το θέλει αυτό γιατί ξέρει ότι αν γίνει κάτι τέτοιο πολλά από τα στελέχη και από τους υποστηρικτές της ΠΑΣΚΕ και της ΔΑΚΕ θα χάσουν τις θέσεις ευθύνης που έχουν. Γι΄αυτό η πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ ζητά να «σταματήσουν οι διώξεις» δηλαδή να παραμείνουν όσοι είχαν τοποθετηθεί με αναθέσεις από τις προηγούμενες κυβερνήσεις.

Όπως γράψαμε πριν από μερικές ημέρες στη σελίδα μας (δείτε ΕΔΩ) το υπουργείο Εσωτερικών και διοικητικής ανασυγκρότητσης έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση στο opengov.gr σχέδιο νόμου με τίτλο «Προτεινόμενες δεσμεύσεις για τη διαμόρφωση του 3ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση» (ΕΔΩ) στο οποίο στο άθρο 3 υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την «Εφαρμογή Συστήματος Επιλογής Προϊσταμένων» το οποίο είναι το παρακάτω:

• Δ΄ τετράμηνο 2016: Έκδοση προκηρύξεων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων
• Α΄ τετράμηνο 2017: πλήρωση των θέσεων και τοποθέτηση των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων
• Μάιος 2017: Έκδοση υπουργικών αποφάσεων για τη σύσταση – συγκρότηση του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π) επιπέδου Διεύθυνσης σε κάθε Υπουργείο/αυτοτελή Γενική ή Ειδική Γραμματεία/ Αποκεντρωμένη Διοίκηση/ Ν.Π.Δ.Δ. που έχει δικό του Υπηρεσιακό Συμβούλιο
• Β΄ εξάμηνο 2017: Προκήρυξη και πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Διεύθυνσης
• Α΄ τρίμηνο 2018: Συγκρότηση υπηρεσιακών συμβουλίων και έκδοση προκηρύξεων πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων.
• Β΄ τρίμηνο 2018: Πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων.
o Σύσταση του Παρατηρητηρίου Δημόσιας Διοίκησης στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
o Έναρξη της διενέργειας ερευνών (ηλεκτρονικών ή μη) για την αξιολόγηση των δημοσίων υπηρεσιών από τους πολίτες.

Βλέπουμε λοιπόν ότι ακόμα και αν εφαρμοστεί κατά γράμμα το χρονοδιάγραμμα (κάτι πολύ αμφίβολο) οι τοποθετήσεις διευθυντών και προϊσταμένων από κρίσεις δεν πρόκειται να γίνουν πριν το β εξάμηνο του 2017 και πριν το β τρίμηνο του 2018!
Ουσιαστικά φαίνεται ότι η σημερινή κυβέρνηση συνεχίζει ό,τι έκαναν και οι προηγούμενες στο θέμα της επιλογής προϊσταμένων και διευθυντών, γι΄αυτό και το έγγραφο Ξανθού ανοίγει το δρόμο για αναθέσεις προϊσταμένων από τους νέους διοικητές των Νοαοκομείων

Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να θεσπιστεί ένα αξιοκρατικό και σύντομο σύστημα επιλογής προϊσταμένων και διευθυντών και να επισπευστεί όσο το δυνατόν περισσότερο το σχετικό χρονοδιάγραμμα ώστε να σταματήσει επιτέλους η βιομηχανία των κομματικών «προσωρινών» (που ποτέ δεν είναι προσωρινές) αναθέσεων καθηκόντων από τους εκάστοτε διοικητές των Νοσοκομείων!