Οι παράλληλοι…βίοι Υπουργείου και ΑΡΜΑτος …και η πραγματικότητα!

Ypourgeio ygeias

Δελτίο τύπου Υπουργείου Υγείας (9/8/2016)

« Ως προς τις κανονικές-αναρρωτικές άδειες: Με βάσει το άρθρο 684 ΑΚ (Π.Δ. 456/1984), δεν μπορεί να υποκατασταθεί στην παροχή του έργου ο καθαριστής από άλλο πρόσωπο. Εφόσον συνεπώς δεχόμαστε ως υποχρέωση των εργαζομένων να παρέχουν το έργο εντός ενός χρονικού πλαισίου ανάλογου του Δημοσίου υπαλλήλου, πρέπει κατά τον ίδιο τρόπο να δεχθούμε ότι έχει τα αντίστοιχα δικαιώματα στον χρόνο εργασίας όπως ορίζονται ν.3528/2007 Άρθρο 48 δηλ. το δικαίωμα στην κανονική άδεια. Για τον ίδιο λόγο και με βάση το άρθρο 281 ΑΚ, σε περίπτωση βραχυχρόνιας ασθένειας ο καθαριστής/στρια δεν χάνει το δικαίωμά του/της σε αποζημίωση. Αυτά κατέστησαν σαφή στην υπαριθμ. Α2β/Γ.Π.46113/30-06-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας. Μετά από αυτή την διευκρίνιση, όλα τα χρηματικά εντάλματα που συμπεριλαμβάνουν το σύνολο των μισθολογικών και χρονικών δεδομένων έχουν εγκριθεί από όλους τους Επιτρόπους. Υφίσταται ωστόσο ζήτημα ως προς την αποζημίωση της άδειας εγκυμοσύνης και τούτο διότι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε όλους τους ασφαλισμένους της με σύμβαση έργου στο Δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, δεν αναγνωρίζει το σχετικό δικαίωμα. Γι’ αυτό, βρισκόμαστε σε επαφή προς την κατεύθυνση της επίλυσης του προβλήματος και την αναγνώριση του σχετικού δικαιώματος. Όλες οι συμβάσεις σε όλα τα νοσοκομεία πληρώνονται κανονικότατα

Με δύο λόγια: Μόνη διαφορά μίας ατομικής σύμβασης εργασίας και μίας ατομικής σύμβασης μίσθωσης έργου είναι η αποζημίωση εγκυμοσύνης.»

—————————————————————————————————————————————————

arma

Από Ανακοίνωση του ΑΡΜΑτος (30/8/2016)

«Στα Νοσοκομεία που προχωράνε οι συμβάσεις καταρρίπτονται όλες οι αιτιάσεις που επικαλούνται όσοι δεν θέλουν να αλλάξουν τα πράγματα.. Παίρνουν κανονικά άδεια , Ρεπό .Προβλέπεται η πληρωμή Νυχτερινών και Αργιών. Διασφαλίζεται η πληρωμή τους με τροποποίηση του Προϋπολογισμού και δέσμευση του ποσού.»

—————————————————————————————————————————————————————–

META YGEIONOMIKON

Από Ανακοίνωση του ΜΕΤΑ Υγειονομικών (24/3/2016)

«Οι εργαζόμενοι αυτοί θα εργάζονται με μειωμένα ωράρια (4ωρα, 5ωρα) με αποτέλεσμα να χάνουν την υπαγωγή στα Βαρέα και ανθυγιεινά.
Οι εργαζόμενοι αυτοί δεν δικαιούνται άδειες, επιδόματα αδείας, Πάσχα και Χριστουγέννων. Μάλιστα σε περίπτωση ασθένειας έχουν και περικοπή των αποδοχών τους..
Όλα αυτά οδηγούν στο συμπέρασμα ότι στα πλαίσια της επικοινωνιακής πολιτικής του Υπουργείου Υγείας και της Κυβέρνησης γίνεται προσπάθεια να εμφανιστεί η διαιώνιση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων ως λύση απέναντι στη γαλέρα των συνεργείων.
Παραμένει επίκαιρη όσο ποτέ η διεκδίκηση του εργατικού κινήματος για κατάργηση της γαλέρας τόσο των συνεργείων όσο και των ελαστικών εργασιακών σχέσεων και σύσταση και προκήρυξη μόνιμων θέσεων τόσο στον τομέα της καθαριότητας όσο και των άλλων υπηρεσιών που έχουν περάσει σε ιδιώτες.
Απαραίτητη όμως προϋπόθεση για να μπορέσουν να δρομολογηθούν και να γίνουν πράξη οι διεκδικήσεις του εργατικού κινήματος, είναι η ρήξη με τις μνημονιακές-νεοφιλελεύθερες πολιτικές και η κατάργηση των μνημονίων.
Μνημόνια και φιλολαϊκές πολιτικές δεν μπορούν να βαδίσουν…παράλληλα!»

—————————————————————————————————————————————————————–

ygeionomikoigr

Άρθρο στη σελίδα του ΜΕΤΑ Υγειονομικών Ygeionomikoi.gr  με τίτλο «Ο εργασιακός μεσαίωνας των ατομικών συμβάσεων δεν αντιμετωπίζεται με «μπαλώματα»» ( 26/7/2016)

Το υπουργείο υγείας πρόσφατα εξέδωσε εγκύκλιο με νέες διευκρινήσεις σχετικά με τη σύναψη ατομικών συμβάσεων στην καθαριότητα καις τη φύλαξη των Νοσοκομείων, όπου μεταξύ άλλων υπάρχουν αναφορές για τη δυνατότητα άδειας ανάπαυσης δύο ημερών το μήνα και για απουσία για σοβαρούς λόγους υγείας.

Όμως προκύπτουν εκ των πραγμάτων σοβαρές ασάφειες που σε καμιά περίπτωση δεν οδηγούν σε εφαρμογή πλήρων εργασιακών δικαιωμάτων για τους εργαζόμενους με τις ατομικές συμβάσεις:

1) Οι διευκρινήσεις γίνονται με εγκύκλιο που δεν έχει αναφορά σε συγκεκριμένες νομοθετικές διατάξεις. Οι εγκύκλιοι ερμηνεύουν νόμους και δεν υποκαθιστούν τους νόμους. Από τη στιγμή που η ρύθμιση των συγκεκριμένων θεμάτων δεν γίνεται με νομοθετικές διατάξεις, η εφαρμογή της μπορεί κάλλιστα να αμφισβητηθεί από τους επιτρόπους του ελεγχτικού συνεδρίου ή άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες και να ακυρωθεί στην πράξη.

————————————————————————————————————————————————————–

MPALASKAS BASILHS

Δηλώσεις του Διοικητή του Νοσοκομείου Άρτας (2/9/2016)

Δηλώνει στο Virus ο Διοικητής του νοσηλευτικού ιδρύματος, Βασίλης Μπαλάσκας: «Στη συνέχεια βρήκαμε ότι σε καμία διάταξη νόμου δεν προβλέπεται η χορήγηση άδειας στους αναδόχους του έργου της καθαριότητας. Θα ήταν πολύ οδυνηρό να εργαστούν οι γυναίκες και να βρεθούν απλήρωτες»

Τα παράλληλα…προγράμματα

Οι παράλληλοι…βίοι (Υπουργείου και ΑΡΜΑτος) …και η πραγματικότητα!

Ποιόν να πιστέψεις;