Νέος διαχειριστικός έλεγχος στο ΚΕΕΛΠΝΟ για προσλήψεις για την προσφυγική κρίση Με απόφαση του Υπ. Υγείας κ. Ξανθού με το χαρακτηρισμό ''εξαιρετικά επείγον''

Νέα ερωτηματικά για όσα συμβαίνουν στο ΚΕΕΛΠΝΟ, που από την σημερινή πολιτική ηγεσία έχει χαρακτηριστεί επανειλημμένα ως «αμαρτωλό», θέτει η υπ αριθμ. A1β/Γ.Π.: 70547 απόφαση του Υπουργού Υγείας κ. Ξανθού για την πραγματοποίηση διαχειριστικού ελέγχου για τις διαδικασίες υλοποίησης της δράσης  «Επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση».

Συγκεκριμένα με την απόφαση του Υπουργού Υγείας που εκδόθηκε σήμερα 23/9 και έχει τον χαρακτηρισμό εξαιρετικά επείγον συγκροτείται 3μελής Ομάδα εργασίας προκειμένου «να διαπιστώσει το στάδιο υλοποίησης της δράσης «Επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση» και την τήρηση των διαδικασιών για την επιλογή των υποψηφίων».

Μάλιστα με την ίδια απόφαση καλούνται τα μέλη της Ομάδας «να υποβάλουν εγγράφως τις διαπιστώσεις τους στο Γραφείο του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της παρούσας Απόφασης Συγκρότησης».

Ανεξάρτητα από την πορεία της σχετικής έρευνας παραμένει το ερώτημα γιατί και η σημερινή πολιτική ηγεσία συνεχίζει στο δρόμο που χάραξαν οι προηγούμενες μνημονιακές κυβερνήσεις, να χρησιμοποιεί δηλαδή το ΚΕΕΛΠΝΟ ως όχημα για την πρόσληψη προσωπικού με ελαστικές εργασιακές σχέσεις. Άλλωστε είναι πρόσφατες καταγγελίες από εργαζόμενους και την ΠΟΕΔΗΝ που αμφισβητούσαν τις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού από το ΚΕΕΛΠΝΟ για τα Νοσοκομεία και μιλούσαν για παρεμβάσεις στην επιλογή από τον Αν. Υπουργό Υγείας κ. Πολάκη.

Θα παρακολουθήσουμε το θέμα και θα επανέλθουμε.