Πρεμούρα της ΝΔ οι καρκινοπαθείς να οδηγηθούν στα ιδιωτικά απογευματινά ιατρεία

Είναι γνωστές οι μεγάλες λίστες αναμονής προκειμένου οι καρκινοπαθείς να έχουν πρόσβαση στις ακτινοθεραπείες στα δημόσια Νοσοκομεία. Σύμφωνα με καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, οι λίστες αναμονής σε πολλά νοσοκομεία κυμαίνονται από 2-5 μήνες. Η κατάσταση αυτή εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους όχι μόνο για τη υγεία αλλά και των ζωή των καρκινοπαθών.

Το ζήτημα αυτό θέτει η ΝΔ με ερώτησή της στη Βουλή και συγκεκριμένα για τις ακτινοθεραπείες στο Αττικό Νοσοκομείο.  Οι ερωτώντες βουλευτές της ΝΔ όμως δεν ζητούν την ανάπτυξη και στελέχωση του τμήματος που κάνει ακτινοθεραπείες  και την διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας του αλλά την ανάπτυξη ιδιωτικών απογευματινών ιατρείων στο Αττικό Νοσοκομείο. Μάλιστα ξεπερνούν ακόμα και το γεγονός ότι τα ιδιωτικά απογευματινά ιατρεία στο Αττικό «ελέγχονται» από το ΣΕΥΠ. Παραγνωρίζουν ταυτόχρονα το γεγονός ότι οι καρκινοπαθείς για να προσεγγίσουν τις ακτινοθεραπείες στα ιδιωτικά απογευματινά ιατρεία πληρώνουν τουλάχιστον μία και σε κάποιες περιπτώσεις δύο και τρεις επισκέψεις στους Γιατρούς αυτών των ιατρείων.

Είναι γνωστό ότι το μόνο ενδιαφέρον όλων των μνημονιακών δυνάμεων ήταν και είναι όχι η βελτίωση της λειτουργίας των Νοσοκομείων αλλά η διατήρηση και διεύρυνση των πελατειακών σχέσεων μέσα στα Νοσοκομεία. Αδιαφορούν βεβαίως αν οι ασθενείς πληρώνουν μέσω των ιδιωτικών απογευματινών ιατρείων γι’ αυτές τις υπηρεσίες που θα έπρεπε να παρέχονται έγκαιρα και δωρεάν. Αδιαφορούν επίσης για το γεγονός ότι πολλοί καρκινοπαθείς εξαναγκάζονται να προσφύγουν στον ιδιωτικό τομέα πληρώνοντας πανάκριβα το κόστος της θεραπείας. Δείχνουν όμως ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το πώς θα φουσκώσουν κι άλλο οι τσέπες των μεγαλογιατρών μέσω των ιδιωτικών απογευματινών ιατρείων.

Αυτή την προσφιλή τακτική της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, που στήριξαν και διεύρυναν τη λειτουργία των ιδιωτικών απογευματινών ιατρείων, ακολουθεί κατά γράμμα και η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, παρά το γεγονός ότι κατά καιρούς στο παρελθόν στελέχη της τα αποκήρυτταν μετά βδελυγμίας.

Γι’ αυτό φαντάζουν και υποκριτικές οι φωνές τους για χτύπημα των πελατειακών σχέσεων και της παραοικονομίας μέσα στα Νοσοκομεία.

Τα σωματεία των εργαζομένων στην υγεία θα πρέπει:

Να έρθουν σε σύγκρουση και ρήξη με τις πελατειακές σχέσεις που αναπτύσσονται μέσα στα νοσοκομεία

Να απαιτήσουν την κατάργηση των ιδιωτικών απογευματινών ιατρείων που αποτελούν γάγγραινα στο χώρο των δημόσιων νοσοκομείων

Να πρωτοστατήσουν στον αγώνα για την ανάπτυξη, τη στελέχωση και τη διεύρυνση της λειτουργίας των τμημάτων και υπηρεσιών του δημόσιου συστήματος υγείας ώστε να καλύπτονται έγκαιρα και δωρεάν οι ανάγκες των πολιτών, για να μπορέσουν και οι καρκινοπαθείς να αποκτήσουν ελπίδα.