Κατατέθηκε η τροπολογία για τις συμβάσεις εργασίας στις υποστηρικτικές υπηρεσίες

Κατατέθηκε η τροπολογία που δίνει τη δυνατότητα υπογραφής συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου με ανώτερη διάρκεια τους 24 μήνες ανάμεσα σε φορείς του Δημοσίου και εργαζόμενους σε υποστηρικτικές υπηρεσίες (καθαριότητα, φύλαξη, εστίαση).

Από μια πρώτη ανάγνωση η τροπολογία αλλάζει την αρχική μοριοδότηση που προέβλεπε η ρύθμιση που είχε δώσε σε Σωματεία σε συνάντηση ο κ. Πολάκης. Συγκεκριμένα στη νέα ρύθμιση μοριοδοτούνται οι άνεργοι το ανώτερο με 300 μόρια ενώ οι ήδη υπηρετούντες εργολαβικοί το ανώτερο με 960. Στην αρχική ρύθμιση προβλέποταν μοριοδότηση των ανέργων με ανώτερο όριο τα 800 μόρια ενώ η μοριοδότηση των εργολαβικών δεν μπορούσενα ξεπεράσει τα 480 μόρια. Το πρόβλημα αυτό το είχαμε επισημάνει σε προηγούμενο δημοσίευμα τονίζοντας ότι η αρχική μοριοδότηση απέκλειε ουσιαστικά τους εργολαβικούς εργαζομένους από την δυνατότητα υπογραφής συμβάσεων και τους οδηγούσε άμεσα σε απόλυση.

Η τροπολογία ορίζει με σαφήνεια ότι οι  συμβάσεις  αυτές  σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να  μετατραπούν σε αορίστου χρόνου, και προφανώς μετά το τέλος του 2018 απολύονται. Επιπλέον η συγκεκριμένη ρύθμιση διατηρεί το απαράδεκτο καθεστώς που επιτρέπει στους φορείς να υπογράφουν συμβάσεις με μειωμένα ωράρια, αφού δεν κάνει καμία πρόβλεψη γι΄αυτό. Ερωτηματικά δημιουργεί επίσης η αναφορά στη ρύθμιση ότι η υπογραφή των συμβάσεων δεν είναι υποχρεωτική αλλά είναι στη διακριτική ευχέρεια των διοικήσεων του κάθε οργανισμού, αφήνοντας ανοικτό  το ενδεχόμενο της παραμονής των εργολάβων.

Ειδικότεροι γνώστες του θέματος τόνιζαν ότι και αυτή η  ρύθμιση μπορεί για μια ακόμα φορά  να «προσβληθεί» αφού για την υπογραφή των νέων συμβάσεων προβλέπεται μοριοδότηση ενώ για τους εργαζόμενους που έχουν υπογράψει μέχρι τώρα συμβάσεις έργου αυτό δεν απαιτείται.

Για μια ακόμα φορά πρέπει να τονίσουμε ότι οι επισημάνσεις του ΜΕΤΑ Υγειονομικών και οι αντιδράσεις αρκετών  Σωματείων απέναντι στις συμβάσεις έργου είχαν βάση. Παρά τους αρχικούς πανηγυρισμούς   της Κυβέρνησης, της  πολιτικής ηγεσίας του Υπ. Υγείας και του συνδικαλιστικού τους βραχίονα (ΑΡΜΑ ΠΟΕΔΗΝ) τελικά αναγκάστηκαν να αναδιπλωθούν, να τις πάρουν πίσω και να καταθέσουν τη νέα νομοθετική ρύθμση.

Τονίζουμε για μια ακόμα φορά ως ΜΕΤΑ Υγειονομικών ότι η πάλη για την αποπομπή των εργολάβων και την εργασιακή διασφάλιση όλων των εργολαβικών εργαζομένων με την υπογραφή συμβάσεων αορίστου χρόνου με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, είναι φανερό ότι είναι η μοναδική διέξοδος.

Ταυτόχρονα παραμένει ζωντανό το διαχρονικό αίτημα του συνδικαλιστικού κινήματος, για επαναφορά στο Δημόσιο όλων των υπηρεσιών των Νοσοκομείων που έχουν εκχωρηθεί σε ιδιώτες και η επανασύσταση των οργανικών θέσεων σε αυτούς τους τομείς.

Δείτε τη σχετική τροπολογία εδώ