Λέρος: Ιδιωτικό συμφωνητικό για την «πρόσληψη» γιατρού νεφρολόγου με μπλοκάκι

 

Το πώς αντιλαμβάνεται η ηγεσία του υπουργείου Υγείας τις προσλήψεις (σ.σ.: όχι στη μόνιμη και σταθερή δουλειά, ναι στα μπλοκάκια, ναι στις ελαστικές σχέσεις εργασίας) φαίνεται και από την απόφαση του Κρατικού Θεραπευτηρίου – Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Λέρου που προσέλαβε «μπλοκάκια» γιατρό νεφρολόγο, με την παχυλή αμοιβή των 46.000 ετησίως, υπογράφοντας μαζί του ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ (ΑΔΑ: 6ΥΠΦ46904Ρ-ΑΝΕ).

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 «Αμοιβή – τρόπος πληρωμής»:

«4.1. Το Νοσοκομείο υποχρεούται να καταβάλει στον ιατρό ως αμοιβή το ποσό των Σαράντα έξι χιλιάδων (46.000,00) €, κατανεμημένο σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις των 3.833,33 € , αφαιρουμένου του κατά νόμο παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς και των προβλεπόμενων νομίμων κρατήσεων.

4.2. Με την αμοιβή ο ιατρός εξοφλείται για κάθε δαπάνη, έστω και αν αυτή δεν μνημονεύεται ή δεν προβλέπεται ρητά στην παρούσα».

Όσον αφορά τη διάρκεια του ιδιωτικού συμφωνητικού, είναι μονοετής και σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφο 2, ο γιατρός πρέπει να εργάζεται «από Δευτέρα έως και Σάββατο 08:00 – 15:00 ́και τις υπόλοιπες ώρες αυτών των ημερών και των αργιών να βρίσκεται σε ετοιμότητα (on call) λόγω της ιδιαιτερότητας και των αυξημένων αναγκών της ΜΤΝ».

Σύμφωνα δε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 «Υποχρεώσεις μελών»: «Το Κρατικό Θεραπευτήριο – Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Λέρου δεν υπέχει υποχρέωση καταβολής μισθού ή αποδοχών πάσης φύσεως, επιδομάτων κάθε είδους στον ιατρό, ούτε ο ιατρός έχει δικαίωμα σε οποιαδήποτε άλλη παροχή, οποιοδήποτε άλλο πλεονέκτημα ή διευκόλυνση σε χρήμα ή σε είδος, τα οποία παρέχει το Νοσοκομείο μας στους παρέχοντες εξαρτημένη εργασία μισθωτούς. Επίσης, λόγω της φύσης του παρόντος ως σύμβαση παροχής υπηρεσιών, ο ιατρός εξαιρείται από οποιαδήποτε ασφάλιση υποχρεωτική κατά το Νόμο σε περίπτωση σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ή από οποιαδήποτε άλλη εισφορά κατά το Νόμο βαρύνει το νοσοκομείο μας».

ΜΕΤΑ Υγειονομικών

Όπως έχει καταγγείλει το ΜΕΤΑ Υγειονομικών, η κατάσταση στο δημόσιο σύστημα υγείας επιδεινώνεται. Η υποστελέχωση και η υποχρηματοδότηση συνεχίζονται, με αποτέλεσμα πολλές δομές να έχουν οδηγηθεί σε συρρίκνωση. Η έλλειψη προσωπικού αυξάνεται, αλλά μαζί της γιγαντώνεται και η φαρσοκωμωδία με τις εξαγγελίες προσλήψεων από την κυβέρνηση. Παρόλο που η ηγεσία του υπουργείου Υγείας προσπαθεί με επικοινωνιακά πυροτεχνήματα να δημιουργήσει μία εικόνα ανάτασης της κατάστασης, η ζοφερή πραγματικότητα την διαψεύδει αμείλικτα.

Η πρωτοβάθμια περίθαλψη είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη ενώ κλείνουν και δομές που έχουν απομείνει. Το αποτέλεσμα είναι οι πολίτες αναγκαστικά να προσφεύγουν στην τριτοβάθμια περίθαλψη, να υφίστανται ώρες ταλαιπωρίας και να εντατικοποιείται περαιτέρω η δουλειά στα νοσοκομεία.

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση εφαρμόζει την περαιτέρω διεύρυνση της ελαστικοποίησης της εργασίας με το επικουρικό προσωπικό, τις συμβάσεις έργου ( ΚΕΕΛΠΝΟ), τα μπλοκάκια, τα πεντάμηνα και την κοινωφελή εργασία, ενώ με τις σχεδιαζόμενες συμβάσεις ορισμένου χρόνου στις υποστηρικτικές υπηρεσίες (καθαριότητα, σίτιση, φύλαξη κτλ.) θα οδηγήσει έναν αριθμό ήδη εργαζομένων στην απόλυση, οριστικοποιώντας τον εργασιακό μεσαίωνα στα νοσοκομεία.