Ψηφίστηκε και εκδόθηκε σε ΦΕΚ η ρύθμιση για την άδεια ασθένειας τέκνων στο δημόσιο

Στο άρθρο 31 του νόμου 4440/2016 (ΦΕΚ Α 224/2016) (δείτε ΕΔΩ) που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή αναφέρονται τα παρακάτω:
Άρθρο 33
Άδεια ασθένειας τέκνων
1. Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 53 του Υπαλληλικού Κώδικα προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής:
«8. Υπάλληλοι που έχουν ανήλικα τέκνα δικαιούνται άδεια με αποδοχές έως τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους. Για τους υπαλλήλους που είναι τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι, η ως άνω άδεια ανέρχεται σε πέντε
(5) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος. Για τους υπαλλήλους που είναι μονογονείς, η ως άνω άδεια ανέρχεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος

Σίγουρα η καθιέρωση της άδειας ασθένειας τέκνων στο δημόσιο αποτελεί μια θετική εξέλιξη για τους εργαζόμενους στο δημόσιο. Όμως, όσο στα Νοσοκομεία συνεχίζεται η υποστελέχωση και δεν μπορούν να δίνονται ούτε οι κανονικές άδειες στην ώρα τους, τέτοιες θετικές για τους εργαζόμενους ρυθμίσεις καθίστανται «κενό γράμμα», αφού ακόμα και αν χορηγούνται οι συγκεκριμένες ημέρες άδειας ασθενείας τέκνων, τα τμήματα θα χρεώνονται με ρεπό χρεωστικά για τους αντικαταστάτες των εργαζομένων που θα απουσιάζουν, ρεπό χρεωστικά που θα στοιβάζονται μαζί με τα δεκάδες άλλα που ήδη οφείλονται.

Μόνο αν γίνουν αθρόες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και αμβλυνθεί η υποστελέχωση που υπάρχει, μόνο τότε τέτοιες ρυθμίσεις για άδειες ασθένειας τέκνων  θα διευκολύνουν ουσιαστικά τους εργαζόμενους στα Νοσοκομεία.