Καταρρέει ο θεσμός των Κέντρων Υγείας

Αποκαρδιωτικά είναι τα δεδομένα για το θεσμό των Κέντρων Υγείας, όπως προκύπτει από έρευνα που διεξήγαγε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία.

Πιο συγκεκριμένα, σήμερα λειτουργούν 200 Κέντρα Υγείας (άλλα 9 υπάρχουν μόνο στα χαρτιά) και 12 Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας. Συνολικά προβλέπονται:

– 7.000 οργανικές θέσεις γιατρών, από τις οποίες καλύπτονται μόλις οι 3.000. Υπάρχουν ΚΥ που λειτουργούν ακόμα και χωρίς γιατρό, μόνο με μια νοσηλεύτρια για τις πρώτες βοήθειες! Εάν επίσης ληφθεί υπόψη πως από αυτούς τους 3.000 γιατρούς, τα 2/3 είναι αγροτικοί, προκύπτει σοβαρότατη έλλειψη σε ειδικευμένο ιατρικό προσωπικό.

– 10.000 οργανικές θέσεις μη ιατρικού προσωπικού, από νοσηλευτές μέχρι γραμματείς ή φύλακες. Οι θέσεις αυτές είναι στελεχωμένες μόλις κατά 35%.

Εξαιτίας των παραπάνω, πολλά ΚΥ αναγκάζονται πλέον να κλείνουν τα μεσημέρια και τα Σαββατοκύριακα! Αδυνατούν έτσι να αντιμετωπίσουν έκτακτα περιστατικά, τα οποία αποστέλλονται στα νοσοκομεία. Αυτό σημαίνει επικίνδυνες καθυστερήσεις για τους κατοίκους των δυσπρόσιτων ορεινών περιοχών, κατάσταση που επιδεινώνεται από τις ελλείψεις του ΕΚΑΒ και την κακή κατάσταση των δρόμων κατά τους χειμερινούς μήνες.

Πρόσθετη πληγή αποτελεί ότι, στα οργανογράμματα των ΚΥ, δεν προβλέπονται κάποιες ειδικότητες. Στο παρελθόν, αυτές καλύπτονταν από νοσοκομειακούς γιατρούς. Λόγω όμως της μείωσης του αριθμού των τελευταίων, πλέον συμβαίνει το αντίθετο: Γιατροί μετακινούνται από ΚΥ για να καλύψουν τις ανάγκες των νοσοκομείων.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται για την κατάσταση στους ορεινούς τουριστικούς προορισμούς, όπου η στελέχωση είναι ευθέως δυσανάλογη του αριθμού των επισκεπτών.

Η έρευνα της ΠΟΕΔΗΝ κάνει επίσης ειδική αναφορά στην έλλειψη κονδυλίων ακόμα και για το βασικό εξοπλισμό, από γάντια και αναπνευστήρες μέχρι πετρέλαιο θέρμανσης. Κενό που δεν μπορεί να καλυφθεί από τις φιλότιμες συνεισφορές του προσωπικού, των ιδίων των ασθενών, των οικείων δήμων, ακόμα και εκκλησιών που βγάζουν δίσκο (!!!) για να στηρίξουν τα ΚΥ.