Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα διοριστέων ΤΕ και ΔΕ από τη διαδικασία με τους επιλαχόντες της 5κ/2015 Ερωτήματα για το μειωμένο αριθμό διοριστέων σε σχέση με την αρχική κατανομή

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της διαδικασίας πλήρωσης τριακοσίων είκοσι (320) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) και διακοσίων σαράντα (240) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), από τον πίνακα επιλαχόντων της Προκήρυξης 5Κ/2015 , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/21-11-2013).

Παρακάτω ακολουθούν σύνδεσμοι για τα οριστικά αποτελέσματα της κατηγορίας  Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.):

Νέος Οριστικός Πίνακας Απορριπτέων

Νέος Οριστικός Πίνακας Κατάταξης

Νέος Οριστικός Πίνακας Διοριστέων

Παρακάτω ακολουθούν σύνδεσμοι για τα οριστικά αποτελέσματα της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.)

Νέος Οριστικός Πίνακας Απορριπτέων

Νέος Οριστικός Πίνακας Κατάταξης

Νέος Οριστικός Πίνακας Διοριστέων

Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ, ενώ αναμένονται τα σχετικά αποτελέσματα και για τις κατηγορίες ΠΕ και ΥΕ.

Ερωτήματα πάντως προκαλεί το γεγονός ότι οι αριθμοί των διοριστέων που ανακοινώθηκαν είναι λιγότεροι από τις θέσεις που είχαν κατανεμηθεί από το Υπουργείο Υγείας (δείτε ΕΔΩ).

Στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ενώ είχε γίνει από το Υπουργείο Υγείας κατανομή 359 θέσεων, το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε επιτυχόντες για 320 θέσεις (39 λιγότερες). Αντίστοιχη διαφορά καταγράφεται και στον αριθμό των θέσεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ).

Αναμένουμε από το Υπουργείο Υγείας και το ΑΣΕΠ να εξηγήσουν τις διαφορές και να διευκρινήσουν αν κάποιες θέσεις θα χαθούν ή όχι.