Προκήρυξη 1666 θέσεων προσωπικού για φορείς του Υπ. Υγείας

Από το ΑΣΕΠ εκδόθηκε στις 29-12-2016 ανακοίνωση για την προκήρυξη 1666 θέσεων τακτικού προσωπικού για τους φορείς του Υπ. Υγείας. Από την ανακοίνωση δεν διευκρινίζεται αν θα ακολουθήσει συμπληρωματική προκήρυξη αφού μέχρι σήμερα εκκρεμούσε η προκήρυξη των 1158 θέσεων κυρίως για Αττική και Θεσσαλονίκη, των 793 από την κατανομή των 1538 θέσεων καθώς και των θέσεων που δεν συμπληρώθηκαν από τους κυλιόμενους πίνακες. Αυτό γεννά ερωτηματικά αν οι θέσεις που έχει εξαγγείλει η πολιτική ηγεσία του Υπ. Υγείας θα προκηρυχθούν στο σύνολό τους ή θα υπάρξει κάποια περικοπή.

Στην ανακοίνωσή που εξέδωσε το ΑΣΕΠ αναφέρει:

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 7Κ/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων εξακοσίων εξήντα έξι (1.666) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο (Πίνακας Θέσεων).

 Πίνακας Θέσεων