Βάζουν παράνομα νοσηλευτικό προσωπικό να γράφει συνταγές, παραπεμπτικά εξετάσεων και εισιτήρια – εξιτήρια

Το ζήτημα της ανάθεσης από γιατρούς σε νοσηλευτικό προσωπικό της συνταγογράφησης φαρμάκων και παραπεμπτικών για παρακλινικές εξετάσεις και της σύνταξης εισιτηρίων και εξιτηρίων ασθενών σε κάποιες κλινικές, θέτει με επιστολή του προς τη διοίκηση του Νοσοκομείου το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου Κρήτης.

Η επιστολή του συλλόγου προς τη διοίκηση αναφέρει τα παρακάτω:

«Επειδή στο Νοσοκομείο μας είναι συχνό φαινόμενο η ανάθεση σε Νοσηλευτές της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης παραπεμπτικών παρακλινικών εξετάσεων και της σύνταξης εισιτηρίων εξιτηρίων σε ορισμένες κλινικές, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα:
Το άρθρο 1 παρ. 3 του Νόμου 3418/2005 αναφέρει ότι «στην έννοια της ιατρικής πράξης περιλαμβάνονται η συνταγογράφηση, η εντολή για διενέργεια πάσης φύσεως παρακλινικών εξετάσεων, η έκδοση ιατρικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων και η γενική συμβουλευτική υποστήριξη του ασθενή».

Επίσης το άρθρο 1 και 3 του Νόμου 3892/2010 αναφέρει ότι ως Ιατρική Συνταγή ορίζεται η γραπτή οδηγία θεράποντα ιατρού για τη χορήγηση φαρμάκων, στην οποία περιλαμβάνονται οδηγίες για τη διάρκεια και τον τρόπο λήψης αυτών και ως παραπεμπτικό ιατρικών πράξεων ορίζεται η γραπτή εντολή θεράποντα ιατρού για τη διενέργεια παρακλινικών εξετάσεων σε ασφαλισμένο για προληπτικούς ή διαγνωστικούς σκοπούς.
Ξεκάθαρα λοιπόν περιγράφουν οι ανωτέρω διατάξεις ότι αρμοδιότητα του ιατρού είναι η συνταγογράφηση των φαρμάκων καθώς και η συμπλήρωση των παραπεμπτικών.

Επίσης στα επαγγελματικά δικαιώματα των νοσηλευτών όπως αυτά περιγράφονται στο ΠΔ. 351/1989 πουθενά δεν αναφέρεται ότι αρμοδιότητα των νοσηλευτών αποτελεί η συμπλήρωση των παραπεμπτικών και η καταχώριση της ατομικής συνταγογράφησης.

Μετά τα παραπάνω, σας ζητούμε να κάνετε σαφές γραπτώς προς τους υφιστάμενους σας ιατρούς και νοσηλευτές-τριες ότι η ανάθεση σε νοσηλευτές ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης παραπεμπτικών παρακλινικών εξετάσεων και της σύνταξης εισιτηρίων και εξιτηρίων αποτελεί πράξη παράνομη (που μπορεί να επιφέρει ποινικές και πειθαρχικές συνέπειες τόσο στους εμπλεκόμενους ιατρούς όσο και στους εμπλεκόμενους νοσηλευτές -τριες) και να λάβετε τα απαραίτητα μέτρα ώστε να σταματήσουν αυτά τα φαινόμενα στο Νοσοκομείο μας

Πρέπει να σημειώσουμε ότι αντίστοιχα φαινόμενα παρατηρούνται και σε άλλα Νοσοκομεία της χώρας, με την ανοχή των διοικήσεων και κυρίως με την ανοχή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας. Σε κάθε περίπτωση πάντως οι εργαζόμενοι θα πρέπει να καταγγέλλουν τέτοιες περιπτώσεις προς τα σωματεία τους ή προς συνδικαλιστικές κινήσεις, ώστε να υπάρχουν αντιδράσεις.