Εξαίρεση από νυχτερινή εφημερία για ειδικευόμενες γιατρούς με παιδί κάτω του ενός έτους

Διευκρινίσεις σχετικά με το καθεστώς νυχτερινής απασχόλησης των ειδικευόμενων γιατρών, εάν είναι ταυτόχρονα μητέρες παιδιών κάτω του ενός έτους, έδωσε η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας.

Έως τώρα, οι υπεύθυνοι για τον καταρτισμό των βραδινών εφημεριών στα κέντρα υγείας (όσα λειτουργούν) και τα νοσοκομεία, αμφιταλαντεύονταν ανάμεσα σε δύο φιλοσοφίες:

  • Των Ν. 3754/2009 και Π.Δ. 38/2010, από τη συνδυαστική ερμηνεία των οποίων προκύπτει το συμπέρασμα πως οι ειδικευόμενες μητέρες (όπως κάθε ειδικευόμενος συνάδελφός τους) συμμετέχουν υποχρεωτικά σε όλες τις δραστηριότητες, επομένως και στις εφημερίες.
  • Του Π.Δ. 176/1997 για την προστασία της υγείας εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών, με το οποίο ορίζεται ότι: Κάθε εργαζόμενη έχει δικαίωμα να εξαιρεθεί από νυχτερινή υπηρεσία και να τοποθετηθεί σε αντίστοιχο ημερήσιο πόστο μέχρι τα πρώτα γενέθλια του παιδιού της, ασχέτως της μορφής απασχόλησής της.

Σύμφωνα με την απόφαση της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων του υπουργείου, οι σχετικές διατάξεις του ΠΔ 176/1997 υπερισχύουν των υπολοίπων, συνεπώς εναπόκειται στις ίδιες τις μητέρες να επιλέξουν εάν θα εργάζονται βράδυ ή όχι. Μετά, δε, τη συμπλήρωση του έτους, μπαίνουν υποχρεωτικά στο πρόγραμμα εφημεριών, αλλά με το μειωμένο ωράριο που προβλέπεται για τις μητέρες.